מגלגל...

יוניבו סוגרת המפעל, שיח עם רבעון שיא, תיקון עולם קיבלה EU-GMP

סיכום השבוע בסקטור הקנאביס בבורסה: האם וונטייז מציגה את הפרשייה המוזרה ביותר בענף הקנאביס אי פעם, שיח מדיקל מציגה דוחות רבעון 2 מצויינים עם עלייה בכל המדדים, יוניבו סוגרת את המפעל ואת בית המסחר ומגיעה לשפל חדש, תיקון עולם קנביט קיבלה EU-GMP למפעל אך שכחה לציין שזה לא כולל תפרחות, אחרי שבול פארמה הודיעה על ביטול עיסקת רכישת טלפארמה נראה שהצדדים בדרך לבית המשפט ואיי.אמ.סי תנסה לגייס 5 מיליון דולר בהשתתפות הבעלים.

מה קורה בוונטייז? המנכ”ל מכר את הפעילות של החברה ללא ידיעתה – ומוכן לתת לה רק 5% מהתמורה

השערוריות בשוק הקנאביס המקומי נמשכות והשבוע שערוריה אחת נוספת, שבהחלט יכולה להתמודד על תואר “המוזרה ביותר” מביניהן ומגיעה מבית חברת וונטייז (Vonetize). למרות שסיקרנו את וונטייז כאן מדי פעם בעבר, לא רבים בענף מכירים את החברה הזו, בעיקר מכיוון שלמרות שמדובר בחברה ציבורית הנסחרת בבורסה ושכבר שנים “עוסקת בתחום הקנאביס” כביכול, אין לה פעילות אמיתית בתחום בישראל ולמעשה שום פעילות אמיתית משלה בכלל.

כזכור, מדובר בחברה שמחזיקה בזכויות לקבלת הרווחים בפעילות קנאביס של חברה אחרת במדינת קולורדו בארה”ב, הכוללת חנות למכירת קנאביס לצורכי פנאי ושתי חוות לגידול אינדור של קנאביס. וונטייז כאמור לא מחזיקה “טכנית” בפעילות, כלומר לא מחזיקה במניות של חברת אספן (Aspen) שהיא בעלת הפעילות בארה”ב (זאת בגלל מגבלות מצד הרשות לניירות ערך בישראל על החזקת פעילות שאינה חוקית פדראלית בארה”ב גם אם היא כן חוקית בקולורדו ברמה המדינתית) – אך וונטייז כן זכאית לרווחים ולכל התקבולים מהפעילות וכן מחזיקה בהתחייבות מאספן שבמידה והעניין עם רשות ני”ע יסתדר, הפעילות בקולורדו תירשם על שמה, כך שדה-פקטו היא הבעלים של פעילות הקנאביס.

אך השבוע דיווחה וונטייז כי התגלה לה בדיעבד כי גבריאל ברזני, מנכ”ל החברה ומי שמכהן גם כמנהל הפעילות בקולורדו, מכר את כל פעילות הקנאביס של החברה ללא ידיעת החברה וחברי הדירקטוריון, וזאת בתמורה לסך של כ-3.2 מיליון דולרים (10.5 מיליון שקלים).

יתרה מכך, לדברי ברזני, נרשמו במהלך תקופת הפעילות חובות לספקים ועלויות נוספות שהוא כבר שילם, כמו גם הוצאות עיסקה, שיחדיו הורידו את התמורה שעליה הוא סיכם מ-3.2 מיליון דולר לתמורה נטו של כ-2 מיליון דולר בלבד. וזה לא הכל. מעבר להוצאות הללו, ישנן לדברי ברזני הוצאות נוספות בהן גם חוב שלטענתו יש לחברה אליו בסך של כ-950,000 דולרים (3.1 מיליון שקלים). משכך, הוא מעריך שהתמורה שתיוותר לוונטייז בעקבות המכירה שהוא השלים, לפני מיסים ולפני “דרישות חוב נוספות” שייתכן ויהיו, היא 182,000 דולרים בלבד, שהם רק 5.7% מתמורת המכירה.

ברזני טוען שהוא ביצע את המכירה בגלל שראה שמצב שוק הקנאביס בקולורדו מתחיל להרע, ועל כן במידה ולא היה מוכר השווי של הפעילות היה יורד אף יותר. טענה נוספת שלו היא שוונטייז הייתה מחויבת לממן את הפעילות בארה”ב ומשלא עשתה כן היא כבר לא בעלת הזכות להחליט ביטול ההסכם למכירת הפעילות אליו הוא הגיע.

מנגד, דירקטוריון וונטייז לא מרוצה מהעסקה שהותירה בידיו בקושי 200 אלף דולר ממכירה של 3.2 מיליון, וטוען כמובן כי לא הייתה לברזני שום זכות לבצע את המכירה ללא עדכון וקבלת אישור לכך. בעקבות המקרה חברי הדירקטוריון הצביעו בעד הוצאתו של ברזני לחופשה ללא תשלום ולמעשה להרחקתו בפועל מתפקידו בחברה. 

בשורה התחתונה המצב של החברה כעת פשוט לא ברור. ייתכן שהדירקטוריון של וונטייז יטען כי עסקת המכירה שהשלים ברזני אינה חוקית ויפעל לביטולה ולהחזרת פעילות הקנאביס לחיקה, וייתכן לחילופין שוונטייז תתחיל בהליכים משפטיים נגד משפחת ברזני, שהיא למעשה בעלת השליטה בחברה, כדי לקבל נתח משמעותי יותר מהתשלום תמורת הפעילות. עדכונים בסיפור זה עוד יתפרסמו כאן בוודאי בקרוב…

שיח בדוחות מצויינים – ההכנסות זינקו ב-221% והרווח גדל ל-3.8 מיליון שקל ברבעון

חברת שיח מדיקל (Seach Medical) פרסמה השבוע את דוחותיה הכספיים לרבעון השני של 2022, בו הציגה הכנסות של כ-34.2 מיליון שקלים, שהם גידול של כ-221% אל מול הכנסות של כ-10.6 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

הגידול בהכנסות נובע ככל הנראה מרכישות של בתי מרקחת שביצעה החברה, אם כי למרבה הצער לא ניתן לדעת זאת בוודאות משום שבניגוד לרבעונים קודמים החברה חדלה מלספק פירוט אודות החלק מההכנסות שנוצר בזכות בתי המרקחת שנרכשו וכמה מההכנסות ומהצמיחה בהכנסות מקורו דווקא בפעילות הגידול והייצור של החברה.

כזכור, אחרי שרכשה בעלות ו/או שליטה ב-3 בתי מרקחת במהלך 2021, לאחרונה דיווחה שיח מדיקל על רכישת השליטה (50.1%) בשני בתי מרקחת נוספים, שניהם בבעלות חברת מדי-פלוס, וזאת בתמורה כוללת (תמורה מיידית של 2.5 מיליון + תמורה מותנית) בסך כולל של כ-7 מיליון שקלים. שני בתי המרקחת הללו הציגו הכנסות של כ-27.7 מיליון שקלים בשנת 2021, כך שבהתחשב ברכישה שהושלמה רק ברבעון השלישי, סביר להניח שהרבעון השלישי של השנה, שתוצאותיו יפורסמו בחודש נובמבר, צפוי להיות עם הכנסות גבוהות אף יותר מרבעון 2. מה שעוד סביר להניח הוא שעד אז תנסה החברה לרכוש בתי מרקחת נוספים כדי שעלייה דומה תימשך בהתאם גם ברבעון הרביעי לאחר מכן.

הרווח הנקי המייצג של החברה על פי הדוחות כעת, זאת בנטרול הכנסות והוצאות שאינן חוזרות ונשנות ובהן גם הפחתת נכסים בלתי מוחשיים ומלאי, עמד ברבעון Q2 על כ-3.9 מיליון שקלים, שהם גידול של כ-375% בהשוואה לרווח מייצג של 820 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד.

בעוד שרבים היו סקפטיים לגבי היכולת של החברה לייצר תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת, שיח הראתה לראשונה מזה תקופה ארוכה תזרים חיובי מפעילות שוטפת, וגם בהיקף משמעותי, של כ-7 מיליון שקלים. לצד זאת יש להזכיר שנכון יותר להשתמש ולהסתמך על הנתון של הרווח המייצג כאינדיקטור.

בקופה של שיח מדיקל שוכנים כ-21 מיליון שקלים, אל מול הלוואה של כ-10 מיליון שקלים שנטלה מבנק הפועלים לצורך ביצוע רכישות של בתי מרקחת.

בשורה התחתונה, מדובר בדוחות מצויינים עבור חברת שיח מדיקל, שמציגה גידול בהכנסות אבל עוד יותר חשוב, רווח משמעותי נקי. הרווח הזה, ביחד עם קופת המזומנים של החברה, מאפשרים לה לבצע עוד רכישות שאנו צופים כאמור שהיא תבצע בחודשים הקרובים. מה שכן, עוד קודם לרכישות נוספות תצטרך שיח לכסות את ההפסדים ו/או לייעל את הפעילות של שני בתי המרקחת החדשים מדי-פלוס שהיא רכשה כאמור, שרשמו הפסד של כ-300 אלף שקלים בשנת 2021. אם היא לא תקפיד על כך, ייתכן שיקרה לה מקרה דומה לזה שקרה ל-IMC, שנכנסה ל”סחרור רכישות” ובסוף גם לבעיות פיננסיות תוך כדי שהיא רושמת הפסדי עתק.

יוניבו סוגרת את המפעל ובית המסחר ומוכרת ציוד, תמשיך להפעיל את החווה

למגזין קנאביס נודע כי למרות שלפני כחודש היא הכחישה זאת, חברת יוניבו (Univo) סוגרת את מפעל הייצור שלה וגם את בית המסחר שלה, וכן מוכרת ציוד לצורך מימון הוצאות, וזאת לאחר פיטורי עובדים משמעותיים לאחרונה שעליהם כבר דיווחנו, כמו גם מינויו של רו”ח בועז גזית, מומחה חיצוני לפירוק חברות, כיועץ “אסטרטגי” לדבריה. המינוי הזה של גזית מגיע לאחר תקופה קשה מאוד שעברה יוניבו, כאשר ברבעון הראשון של 2022 הציגה הפסד מייצג של כ-2.7 מיליון ש”ח ובשנת 2021 כולה הציגה הפסד מייצג של כ-12.1 מיליון שקל. בימים הקרובים היא אמורה לפרסם את דוחות רבעון Q2.

בנוסף להפסדים שרושמת יוניבו באופן חוזר ונשנה, נחשפו כזכור לאחרונה עוד כמה אי סדרים לכאורה ובעיות בחברה, כולל חשש ליחסי מרות, טענות לניגודי עניינים, זכות לרכישת קרקע שהועברה מהחברה למנכ”ל ללא אישורים נדרשים לכאורה ועוד. כמו כן אירעו מקרים של אי תשלום בזמן לספקים כתוצאה ממה שבחברה כינו “בעיות תזרימיות”, וכמובן – סדרה של התפטרויות של בכירים בחברה ביניהם המשנה למנכ”ל, סמנכ”לית המו”פ, אחראי ההפצה בחברה ושני סמנכ”לי כספים.

ואם כל זה לא מספיק, לאחר שהתמודדה עם גניבת קנאביס מהחווה על ידי בכיר בחברה, לאחרונה נאלצה יוניבו גם להשמיד משלוח פגום בשווי 12-14 מיליון ש”ח מחברת טילריי (Tilray), שהיא טענה משום מה שהוא “לא מהותי” אך בדיעבד תבעה בגינו את חברות השילוח והביטוח.

בעקבות המצב, החליט דירקטוריון החברה על תכנית התייעלות בחברה, כולל סגירת משרדי ההנהלה המפוארים בת”א והעברתם למפעל באשקלון, קיצוץ בשכר הבכירים, וכעת כאמור גם פיטורים של ממש של לא מעט מהעובדים וסגירת המפעל ובית המסחר.

השבוע גם צנח שווי מניות חברת יוניבו פעם נוספת לשפל חסר תקדים של 12.7 מיליון ש”ח בלבד, שהם 85% פחות מהשווי של המניות רק לפני שנה.

החברה לא הכחישה את הדברים אך ביקשה להדגיש שהחווה שלה (“חוות עמית”) ממשיכה בפעילות רגילה וכי מוצרי החברה ימשיכו להגיע ללקוחות החברה.

תיקון עולם קנביט קיבלה תקן EU-GMP למפעל שלה, אבל איזה דבר חשוב היא שכחה לציין?

השבוע דיווחה חברת תיקון עולם קנביט (Tikun Olam Cannbit) לבורסה כי היא קיבלה תקן EU-GMP למפעל שלה מאת הרגולטור הגרמני, תקן זה מאפשר לה תיאורטית לייצא לראשונה את מוצריה אל מדינות האיחוד האירופי במסגרת שיתוף פעולה שלה עם המפיץ הגרמני פטה פארמה (Fette Pharma). כמו כן החברה קיבלה תקן דומה למתקן העיבוד (“פוסט-הארווסט”) שלה בחוות הגידול בישוב נאות הכיכר שליד ים המלח.

מדובר בהחלט בבשורה עבור החברה ומשקיעיה וצעד שאמור להביא לה הכנסות נוספות, ובהתאם, הדיווח הביא לזינוק מצטבר במניית החברה של יותר מ-20% מתחילת השבוע.

אך יש לזכור כמה דברים: ראשית, מבדיקת מגזין קנאביס עולה כי תקן ה-EU-GMP שקיבלה החברה לא תקף לגבי תפרחות אלא רק לגבי מיצויים, כך שהוא לא “תקן מלא”. כידוע, תפרחות מהוות כמובן – כמו בישראל – את עיקר השוק באירופה. משום מה החברה לא ציינה בדיווח לבורסה בפירוש שהתקן שהיא קיבלה לא כולל תפרחות, וכן היה ראוי לעשות זאת כדי חס וחלילה לא להטעות את המשקיעים שאולי חלקם מניחים שכמויות הייצוא יהיו אדירות. ייתכן אף שיש מקום לדיווח נוסף של החברה שיבהיר זאת.

שנית, החברה דיווחה בנוסף כי היא “חברת הקנאביס היחידה בישראל אשר מחזיקה בתקן GMP-EU מאת הרגולטור הגרמני”. זה אמנם נכון במאה אחוז, אך יש מי שיחשוב שמדובר במעין “משחק מילים”, שכן גם חברת פנאקסיה מחזיקה בתקן EU-GMP למפעל שלה והיא אף כבר מייצאת את תוצרתה לגרמניה כשההבדל היחיד הוא שהתקן שפנאקסיה קיבלה הוא מהרגולטור של ליטא ולא של גרמניה, דבר שבפועל לא ממש משנה מכיוון שגם ליטא היא חברה באיחוד האירופי.

בדרך לסכסוך משפטי בנוגע לעסקה לרכישת טלפארמה על ידי בול פארמה

ביום שישי בשבוע שעבר (19.8) פורסם לראשונה במגזין קנאביס על כך שחברת בול פארמה (BOL Pharma) ביטלה את ההסכם לרכישת בית המרקחת טלפארמה ופעילות הקנאביס שלו גרין פארמה בתמורה לסך של כ-21 מיליון שקלים – עסקה שנחתמה בפברואר השנה. השבוע דיווחה לבורסה חברת עמיר שיווק, המחזיקה בכ-35.6% ממניות BOL, על כך שפישמן רשתות, המנוהלת בעיקר על ידי כונס הנכסים של הטייקון לשעבר אליעזר פישמן, הודיעה לה ביום שני השבוע, שלושה ימים לאחר חשיפת הסיפור במגזין קנאביס, כי הביטול להסכם אינו תקף מבחינתה וכי עליה להשלים את העיסקה. למגזין קנאביס נודע כי ההודעה של טלפארמה הגיעה לבול פארמה בדמות מכתב התראה מעורך דין, כך שלאור החלטת דירקטוריון בול פארמה שלא להמשיך עם העיסקה למרות ההתראה, סביר שבקרוב ייפגשו הצדדים בבית המשפט.

יש לציין שבמרבית ההסכמים מסוג זה, אף אם הם מוגדרים כ”מחייבים”, נוהגים הצדדים לרשום כי “השלמת העיסקה כפופה לאישור הדירקטוריון של הרוכשת”. יתכן, אך לא ידוע, שכך נכתב גם בהסכם זה, שכן נקודת הסכסוך היא האם החלטת דירקטוריון BOL לביטול העיסקה תקפה או לא. אם בול החליטה לבטל את העיסקה, סביר להניח שהיא נשענת על סעיף כלשהו בהסכם בין הצדדים ולא מפירה אותו סתם כך. בעלי השליטה בטלפארמה, שצריכים את הכסף הזה עבור המכירה שכבר סוכם עליה לפני כחצי שנה כאמור, כששווי בתי המרקחת בענף היה בשיאו וגבוה בהרבה לעומת שוויים הנוכחי, ודאי לא מרוצה מהביטול שיאלץ אותה לחפש קונה חדש שסביר להניח שלא ייתן לה לעולם סכום דומה לזה שסוכם עם BOL.

לאחר הדוחות הבעייתים; IMC מגייסת 5 מיליון דולר

השבוע דיווחה חברת איי.אמ.סי (IMC) כי היא נמצאת בתהליכים לגיוס של כ-5 מיליון דולרים במסגרת הנפקה פרטית של מניות במחיר של כ-0.5 דולרים למניה (כ-0.65 דולר קנדי), שהוא מחיר השוק במועד הדיווח (המניות צפויות להוות כ-10% מהחברה לאחר ההקצאה). עוד פורסם כי מנכ”ל החברה אורן שוסטר, ויו”ר החברה מארק לוסטיג, צפויים שניהם להשתתף.

לא ברור כמה בדיוק ישקיעו שוסטר ולוסטיג, אך כמובן שהציפייה מהשוק היא שהשקעתם תהיה בהיקף משמעותי ולא בכמה עשרות אלפי דולרים בודדים, וזאת על מנת להביע אמון במצב החברה.

הגיוס מגיע על רקע הדוחות הגרועים שפרסמה החברה לאחרונה לרבעון השני של השנה, בהם הציגה הפסד מייצג של כ-11.6 מיליון דולר קנדי וקופה מרוקנת כמעט לחלוטין, עם הלוואות משמעותיות של כ-18 מיליון דולר קנדי.

סיכום העליות והירידות של השבוע

 • תיקון עולם קנביט – 26.05%+
 • איי אמ סי – 8.33%+
 • קנבוטק – 3.85%+
 • אינטליקנה – 2.95%+
 • שיח מדיקל – 2.50%+
 • טוגדר – 1.95%+
 • עמיר שיווק – 0.38%-
 • קנאשור – 1.66%-
 • פנאקסיה – 2.31%-
 • נקסטייג’ – 4.22%-
 • קאנומד – 4.76%-
 • וונטייז – 7.69%-
 • אינטרקיור – 8.30%-
 • פארמוקן – 11.93%-
 • יוניבו – 12.42%-

*** אין בנאמר המלצה לביצוע פעולות בניירות ערך, הנכתב הינו דעה בלבד. כל המבצע פעולות כלשהן על בסיס הכתוב עושה זאת על אחריותו בלבד ואין צוות המגזין אחראי לנזקים כלשהם שיגרמו כתוצאה מפעילות בניירות ערך בעקבות הכתבה ***

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר