חשש לעיכוב בחוקי הלגליזציה; הליכוד דורש: אי הפללה מיד

דיון לקידום חקיקת חוקי הקנאביס החדשים (אי הפללה, לגליזציה) היה אמור להיערך השבוע בועדת הכנסת אך בוטל ברגע האחרון ע"י יו"ר הועדה מכחול לבן, מה שלטענת גורמים בליכוד עלול להביא לעיכוב ואף לקריסת היוזמה כולה.

שתי הצעות החוק שהגישו ח”כ שרן השכל (הליכוד) וח”כ רם שפע (כחול לבן) לאי-הפללת צרכני קנאביס ולהסדרת שוק קנאביס חוקי (“לגליזציה”) אושרו ב-24.6 במליאת הכנסת בקריאה טרומית לאחר אישור ממשלתי דומה בועדת שרים לענייני חקיקה, אז נקבע שצוות בינמשרדי מיוחד (“ועדת הלגליזציה”) יוקם על מנת לדון בפרטי הרפורמה, לקבוע את נהלי הייצור והשימוש המותרים, ולגבש הצעת חוק ממשלתית אחת שתכלול הן את ביטול הפללת הצרכנים והן את נהלי הלגליזציה.

לצוות, ששמות 11 החברים בו נחשפו לראשונה במגזין קנאביס בחודש שעבר, ניתנו 3 חודשי עבודה להשלמת נוסח האסדרה הסופי ולאיחוד שתי הצעות החוק הפרטיות לכדי הצעת חוק ממשלתית אחת שתוגש לניסוח חקיקה במשרד המשפטים ולאחר מכן להצבעה בקריאה ראשונה, לדיונים באחת מועדות הכנסת, ולבסוף לאישור סופי בקריאה שנייה ושלישית במליאה, בתהליך שהוערך שיימשך כחצי שנה עד שנה לכל היותר.

על מנת להימנע מעיכובים נקבע בדיוני ועדת השרים לפני כחודשיים כי במידה והצוות הבינמשרדי לא יספיק לסיים את עבודתו תוך 3 חודשים שנקבעו, תקודמנה הצעות החוק הפרטיות באופן עצמאי במקום הצעת החוק הממשלתית. השבוע היה אמור להיערך דיון בועדת הכנסת שבמסגרתו היה אמור להיקבע באיזו מועדות הכנסת יידונו הצעות החוק הפרטיות לקראת אישור, אך הוא בוטל ברגע האחרון.

רם שפע, איתן גינזבורג (צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת)
בוטל הדיון. ח”כ רם שפע עם ח”כ איתן גינזבורג, יו”ר ועדת הכנסת (צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת)

רגעים לפני המועד שנקבע לדיון, יום ב’ בשעה 11:30, ועל אף שהופיע בפירוש בלו”ז הרשמי, החליט יו”ר ועדת הכנסת ח”כ איתן גינזבורג (כחול לבן) לבטלו ללא הסבר. מדוע בוטל הדיון? בתשובה לפניית מגזין קנאביס מסבירים בסביבת ח”כ גינזבורג כי ביטול הדיון בא עקב אי-הסכמה בין הליכוד לכחול לבן על השאלה באיזו מועדות הכנסת יידונו חוקי הקנאביס.

בעוד שח”כ השכל והליכוד דורשים לקיים את הדיונים על הצעות החוק בועדת הבריאות, תחת היו”ר הותיק ח”כ חיים כץ ובאופן מיידי ולפחות בסוגיית אי הפללה בשלב ראשון, ח”כ שפע וכחול-לבן דורשים לקיים את הדיונים דווקא בועדת הסמים, תחת היו”ר החדשה ח”כ קוטלר וונש ורק על הצעת חוק ממשלתית אחת שתכלול את שתי ההצעות המאוחדות.

המשמעות של עיכוב זה עלולה להיות קריסת שתי הצעות החוק גם יחד, זאת במקרה ואכן, כפי שרבים מעריכים, הכנסת תתפזר בקרוב פעם נוספת, אולי כבר בעוד כשלושה חודשים, נובמבר 2020, על רקע אי-הסכמות על אישור תקציב המדינה. במקרה כזה, אזרחי ישראל יאלצו ללכת שוב לקלפיות לא לפני שתתנהל מערכת בחירות ארוכה שתערבב את הקלפים מחדש.

ח"כ שרן השכל - בעד לגליזציה (צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת)
רוצה לאשר אי הפללה עוד לפני שתאושר לגליזציה. ח”כ שרן השכל (צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת)

“היתה הסכמה שאם עוברים 3 חודשים ואין תוצאות יעבירו לאישור את הצעות החוק הפרטיות,” אומרים גורמים בליכוד. “זו למעשה הפרת הסכם של כחול לבן. אנחנו דורשים לקיים את ההסכם ולהעביר את הצעות החוק הפרטיות באופן מיידי כדי למנוע עיכובים ולכל הפחות לאשר את האי-הפללה באופן מיידי כשבמקביל ניתן להמשיך את הדיונים על ניסוח הסדרת השוק החוקי (לגליזציה)”.

ואכן, ממידע שהגיע למערכת המגזין עולה כי הצוות הבינמשרדי לא צפוי להצליח לעמוד בלוח הזמנים שנקבע, ולא יספיק לסיים את עבודתו עד ה-24.9 כפי שתוכנן מראש. נכון להיום לצוות, שנפגש מדי שבוע בימי רביעי, נקבע לו”ז פגישות קדימה לפחות עד לסוף חודש אוקטובר, יש שאומרים שגם אף לאחר מכן, אם כי לכך טרם הצלחנו למצוא ראיות.

לטענת הגורמים בליכוד ההתעקשות של כחול לבן לערוך את הדיונים בועדת הסמים ולא בועדת הבריאות לא נובעת מטענה עקרונית כלשהי אלא לכאורה רק על מנת למנוע אפשרות של אישור הצעת החוק של ח”כ השכל לאי הפללה באופן פרטי. בכחול לבן, כך נטען, עומדים על כך ששתי הצעות החוק, גם לאי הפללה וגם ללגליזציה, יאושרו יחדיו כהצעת חוק ממשלתית אחת.

בני גנץ, בנימין נתניהו (צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת)
הממשלה תתפרק לפני אישור חוקי הלגליזציה? שר הבטחון בני גנץ, רה”מ בנימין נתניהו (צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת)

כדי לחזק את טענתם אומרים בליכוד שועדת הסמים בראשות ח”כ קוטלר-וונש היא ועדה ללא סמכויות אמיתיות, שלא דנה בדרך כלל בחוקים, ושפועלת מתוקף חוק הרשות למלחמה בסמים שבוטל זה מכבר. עוד לטענתם ח”כ כץ, בעל ניסיון רב, יכול להעביר את הצעת החוק לאי הפללה במהירות לאישור במליאה, לעומת דיונים בראשות ח”כית לא מנוסה שעשויים להימשך זמן רב.

על רקע אי-הסכמות אלו בשאלה באיזו ועדה יידונו החוקים, הוחלט כאמור ברגע האחרון שלא לקיים את הדיון בועדת הכנסת כלל. בכחול-לבן מסבירים כי נהוג שלא להעלות לדיון סוגיות שמראש ידוע שאין עליהן הסכמה, וכי בכוונתם לנסות להגיע להסכמה עם הליכוד בטרם ייקבע דיון חדש, אם כי לא הצליחו לספק הסבר לטענה שהתעקשות כזאת למעשה מונעת התקדמות באישור אי הפללה.

ביטול הדיון על ידי ח”כ גינזבורג מונע למעשה בשלב זה את האפשרות לקדם את הצעת החוק לאי-הפללה במקביל לדיונים על אופן ניסוח הלגליזציה. עד כה לא יודעים בכחול לבן להגיד האם דיון זה יערך בכלל ואם כן מתי, אולי לדברי גורמים במפלגה רק לאחר התאריך 13.9. בליכוד זועמים כאמור על כך שהעיכוב הזה עלול להפיל את היוזמה בכללותה, ומטילים את האחריות על כחול לבן.

ממשרד המשפטים, האמון על ‘ועדת הלגליזציה’, נמסר בתגובה למגזין קנאביס כי “הצוות הבין-משרדי לבחינת המדיניות בנוגע להפללה וצריכה של קנאביס החל את עבודתו מספר שבועות לאחר החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה על הקמתו, וזאת לאור הצורך במינוי חברי הצוות מטעם משרדי הממשלה השונים. הצוות, בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (פלילי), עו”ד עמית מררי, מתכנס אחת לשבוע במשרד המשפטים. הצוות נפגש עם חברי הכנסת שרן השכל ורם שפע, שהצעות החוק שיזמו עומדות ביסוד הקמתו, ושמע את דבריהם. עד כה, הצוות שמע שורה של מומחים בנוגע למגוון נושאים, כגון מגמות שימוש בקנאביס בארץ ובעולם, השלכותיו הבריאותיות – הפיזיות והנפשיות – והחברתיות, הפעולות שננקטו במדינות אחרות לצורך הסדרת צריכת הקנאביס, השיקולים שנשקלו במסגרת זו, ועוד. בשבועות הקרובים תימשך שמיעת מומחים רבים מתחומי הפסיכיאטריה, החינוך, אכיפת החוק, והמשפט, ובכלל זה מומחים ממדינות שבהן הוסדרה צריכת הקנאביס. כן הופץ בקרב הציבור הרחב קול קורא לקבלת עמדות והתייחסויות בנוגע לסוגיות העולות מהנושא מכל מי שחפץ בכך. הצוות ריכז ומיפה את התשובות שהתקבלו בעקבות הקול הקורא האמור, וזימן חלק מהפונים להופיע בפני חברי הצוות להרחיב על אודות עמדתם.”

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר