טוען...

חשיפה ראשונה: בג”צ הקנאביס ההיסטורי במלואו

העתירה ההיסטורית שעשויה להביא לסופה המוחלט של מדיניות הפללת צרכני הקנאביס בישראל ואף ללגליזציה מלאה נמצאת בשלבי סיום. כעת נחשפת טיוטת העתירה במלואה כאן במגזין.

טיוטת העתירה ההיסטורית שתוגש לבג”צ עם השלמת קמפיין המימון המתנהל בימים אלו (כאן) נחשפת כעת לראשונה במלואה, זאת עוד בטרם הושלם הליך גיוס הכספים.

על פני כ-50 עמודים עם מעל 1,000 דפי נספחים הכוללים דו”חות בינלאומיים וחוות דעת מומחים, שוטח עו”ד דקל עוזר, מנסח העתירה, את כל הטענות לביסוס הדרישה לביטול חוקי הפללת צרכני הקנאביס בישראל.

מלבד טיעונים הנוגעים לבעיות החוקתיות שבעונש הקבוע בחוק של עד 3 שנות מאסר כלפי החזקת קנאביס לשימוש עצמי, מוצגות גם חוות-דעת של מומחים במגוון תחומים אשר תוגשנה לבית המשפט בצמוד לעתירה.

לא ייתכן להפליל 27% מהאוכלוסיה

בעתירה מדגיש עו”ד עוזר את הנתון לפיו 27% מהישראלים צורכים קנאביס באופן כזה או אחר, כך לפי נתונים רשמיים של הרשות למלחמה בסמים. לדבריו “מעשה שעושים 27% מהאוכלוסיה בהחלט יכול להיות לא חכם, אבל למחוקק ולממשלה אמצעים רבים להתערב בפעולות לא רצויות, רובן הגדול לעולם לא יגיעו לפתחו של בית המשפט” וכי “אין מקום לכל ענישה על שימוש עצמי, לא מאסר ולא קנס וחובה להסדיר את שוק הקנאביס”.

בחלק הראשון של העתירה מסביר מומחה להיסטוריה של חוקי הסמים (אשר חוות דעתו טרם נתקבלה בשל מחסור כספי), כיצד בכלל הגיע הקנאביס לתוך פקודת הסמים ועל הרקע למלחמה בקנאביס וצרכניו במסגרת מה שנקרא “המלחמה בסמים”.

לאחר מכן בחלק הנוגע להתפתחות המדעית של המחקר על קנאביס, בו מעיד המומחה בתחום ד”ר עידו מגן, מוצגות התוצאות המדעיות הרלוונטיות לגבי כל הטענות הנגטיביות הנפוצות כלפי השימוש בקנאביס, כולל אלו הנוגעות לסכנות השימוש על הגוף והנפש, השפעה על החברה, סיכון לתאונות דרכים, ועוד.

חלק זה מסוכם בדברים הבאים: “מובהר כי העותר אינו טוען שדין הקנאביס כדין מלפפון. הקנאביס הינו בעל פוטנציאל נזק בנסיבות מסוימות, אך אין בכלל ספק כי הקנאביס הינו חומר בעל פוטנציאל נזק נמוך ביחס לחומרים חוקיים אחרים”.

בכל העולם כבר יודעים ועושים

בחלק הבא מוצגים מקרים ממדינות אחרות בעולם שעברו תהליך של אי הפללה אמיתית ו/או לגליזציה, כולל 9 מדינות שעשו זאת באופן דומה בעזרת החלטת בית המשפט העליון/לחוקה. “בכל המדינות המוזכרות לעיל בתי משפט העליון קבעו כי ההפללה אינה מידתית ומנוגדת לחוקה ופסלו אותה,” נכתב. “בחלק מבתי המשפט אף הגדילו לעשות וחייבו את הממשלה להסדיר את השוק.”

במסגרת חלק זה מובאת בפני השופטים חוות דעת מומחה מטעם הארגון הבינלאומי LEAP שהינו ארגון של יוצאי רשויות אכיפת החוק (Law Enforcement Against Prohibition). לעמדתם, מתוקף נסיונם בפועל, הפללה של צרכני קנאביס גורמת ליותר נזק מתועלת ויש לבטלה. בנוסף הם טוענים בעמדה הרשמית כי אי הפללה לבדה אינה מספיקה וכי על ממשלת ישראל לקדם לגליזציה מלאה של קנאביס, כלומר הסדרה, רגולציה ופיקוח בחוק.

בחלק הבא מדגיש עו”ד עוזר את כשלונה של מדיניות הפללת צרכני הקנאביס, כפי שגם מגובה בחוות דעת מטעם ניצב בדימוס במשטרה שלמה גל, שהיה במקרה בעבר גם מנכ”ל הרשות למלחמה בסמים. בנוסף מוצגות חוות דעת מטעם היועצת החינוכית רוני בר לב ומומחים נוספים המביאים חוות דעת המגובה במחקרים מהעולם אשר מבהירים כי ביטול ההפללה תסייע בטיפול בני נוער, זאת בניגוד לחשש הנפוץ כאילו מהלך זה יפגע בהם.

לטענת העותר “מדיניות ההפללה נכשלה מאחר והיא (א) לא הפחיתה את כמות הצרכנים, (ב) מהווה גורם מרכזי בפיתוח פשע מאורגן, (ג) מפלה אוכלוסיות חלשות וכך יוצרת שנאה וחוסר אמון כלפי גופי האכיפה, (ד) פוגעת בבריאות הציבור, (ה) גורמת למוות ופגיעה באזרחים נורמטיביים, (ו) שוללת זכויות יסוד לרבות חופש העיסוק, (ז) מונעת פיתוח שוק הקנאביס והשימושים בו לצרכים רפואיים, ועוד”.

עוד נטען כי “במישור הכלכלי – מדובר בהוצאה ציבורית של 522 מיליון ₪ והפסד הכנסות ממסים בהיקף של כ-4.7 מילארד ₪ בשנה” – זאת בהתבסס על מחקר שערך מכון ירושלים לחקר שווקים ויוצג גם הוא כחוות דעת מומחה בבית המשפט.

החוק הנוכחי פסול מיסודו

בחלק הבא מוצג דו”ח היסטורי שהופק על ידי משרד המשפטים בשנה שעברה, במסגרת העבודה על ניסוח חוק ההפללה והקנסות החדש של ארדן. כזכור השר ארדן דחה את המלצות הועדה שהוא עצמו מינה והתעלם מהמלצות משרד המשפטים הקובעות כי מדיניות ההפללה גורמת לנזק וכי יש לבטלה כליל ולאלתר.

“החוק [החדש, ‘אי הפללה באחריות’] מהווה החמרה משמעותית ביותר,” נטען. “כתוצאה מהתיקון, בניגוד למצב עד למועד החקיקה, בו 95% מהמפגשים בין שוטר לצרכן קנאביס לא הסתיימו בענישה, ולמרות שהמפגש היה לא נעים ולא ראוי, והצרכן נלקח לחקירה – התיקים נסגרו לבסוף מחוסר עניין לציבור או חוסר ראיות”. לדברי עו”ד עוזר “התוצאה הצפויה לאחר החקיקה החדשה היא עלייה בשיעור הענישה משיעור של כ-5% בלבד לשיעור של כ-100% ולפיכך מדובר בעלייה בכמות הנענשים בהיקף של 2000%”. לטענתו “מצב דברים זה מלמד כי מדובר בתיקון המחמיר את מדיניות ההפללה ומעבה את הפללת צרכני הקנאביס”.

בחלק האחרון מופרכות כל הטענות כלפי העתירה כאילו אינה קבילה או ישימה בגלל חוקים בינלאומיים, או שאינה אקטוארית בגלל שהחוק החדש הינו ‘הוראת שעה’ זמנית בלבד. לטענת העותר ברגע שנקבע תיקון זה לחוק נפתחה למעשה פסקת ‘שמירת הדינים’ בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ולפיכך ניתן לתקוף את חוקי הסמים על אף שקדמו לחוק היסוד – זאת כפי שמוסבר בסרטון הקמפיין (כאן).

יש לציין כי הגשת העתירה תלויה בהשלמת קמפיין המימון. תרמו כאן.

לצפייה בתקציר העתירה לחצו כאן.
לצפייה בעתירה במלואה לחצו כאן.
המעוניינים בפרטים נוספים: לחצו כאן.

Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר