טוען...

לנדשפט התקפל: חברות הקנאביס לא ימסרו מידע מסחרי ליק”ר

מכתב מעורכי דין נשלח לפני שעה קלה למנהל היחידה לקנאביס רפואי יובל לנדשפט עם עותק לסגן שר הבריאות יואב קיש. החברות דורשות לבטל את ההנחיה לחשוף את נתוני המסחר שלהן במלואם. "דרישה קיצונית ללא סמכות," הן קובעות. בעקבות המכתב לנדשפט חזר בו מדרישותיו.

חברות הקנאביס משיבות הערב במכתב מעורכי דין, להחלטת מנהל היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות, יובל לנדשפט, לחייבן לדווח מדי חודש ובאופן קבוע, את נתוני מלאי מוצרי הקנאביס שברשותן, כולל שמות וסוגי מוצרים, משקל, מחירי קנייה ועוד.

החברות טוענות כי לנדשפט כלל אינו מוסמך לשלוח דרישה כזו לחשיפה רחבה ומעמיקה כל כך של נתונים מסחריים, וכן שדרישתו היא הפרה לכאורה של חוק פיקוח מחירים, חוק יסוד חופש העיסוק, זכויות קניין, עקרון המידתיות במשפט, ועוד.

לעמדתן ההנחיה שנתן לנדשפט היא למעשה ניסיון להטיל פיקוח מחירים על השוק בדלת האחורית, ללא הליך רגולטורי מחייב: “דרישה זו מהווה פיקוח מחירים הלכה למעשה וזאת באמצעות מכתב חסר כל תוקף משפטי ושעומד בניגוד להוראות הדין”.

“דרישה זו מהווה גם פגיעה חמורה בחופש העיסוק,” הוסיפו. “פיקוח מחירים יכול לחול רק מכח צו חתום על ידי השרים שאושר על ידי הממשלה”. ואכן, לאחר דיונים ארוכים, לאחרונה דחתה הממשלה את היוזמה להטיל פיקוח מחירים.

בתגובה למכתב חזר בו לנדשפט מדרישתו וטען, בדיעבד, שלא היה מדובר בדרישה, אלא בבקשה וולונטרית, בהתנדבות – זאת על אף שהניסוח המקורי לא הציג זאת כך. לדבריו במכתב התשובה: “בהמשך למכתבנו בנושא שינוי בהנחיות לדיווח מלאי קנאביס רפואי, לאור פניות בנושא, נבקש להבהיר כי לא חלה חובת דיווח על מחירי הקנאביס לצרכן ולשיווק. הדיווח על המחירים הינו וולונטרי ויסייע לביצוע אומדן של פיילוט הייצוא והשפעתו על מחיר המוצרים בארץ. לפיכך וכשם שהמהלך הוזלת המחירים הינו וולנטרי וכאמור מעלה – אנו מעוניינים לבחון את השפעתו על מחירי הקנאביס לצרכן, הדיווח בעמודות אלו הינו וולונטרי ויסייע לביצוע אומדן של פיילוט הייצוא והשפעתו על מחיר המוצרים בארץ”.

“דרישה חריגה וקיצונית”

“החברות התפלאו לקבל את מכתבך,” כתבו ללנדשפט. “המכתב כולל דרישה חריגה, קיצונית, לדיווח של מידע מסחרי מן הרגישים ביותר, על ידי חברות פרטיות, וכל זאת ללא כל סמכות בדין לעשות כן”.

“אין מדובר בדרישה אד הוק לקבלת מידע לעניין מסוים אותו בוחן היק”ר, אלא, דרישה לדיווח קבע של החברות, בתכיפות גבוהה (חודשית!), ללא הגבלת זמן, וביחס לכלל מוצרי החברות, כל זאת ביחס לנתונים המסחריים הרגישים ביותר”.

“הדרישה לקבלת מידע מסחרי כה רגיש, בתדירות גבוהה, אף מטרידה בהיבט התחרותי,” הוסיפו. “המדובר, כאמור, בסודות מסחריים רגישים, אשר זליגתם לצד שלישי בלתי מורשה, עלולה לגרום נזק לחברה המדווחת ואף לפגוע בתחרות בשוק”.

“גם אם היה מדובר בדרישה בסמכות,” סיכמו, “הרי שצריך היה להשקיע מחשבה רבה אף בהיבטים אלה. מכל הטעמים האמורים, אנו מבקשים כי היק”ר יחזור בו מדרישתו שבסימוכין והדרישה תבוטל”.

דרישה זו של לנדשפט מצטרפת לסדרת שינויים ועדכוני נהלים המתחוללים במשרד הבריאות וביחידה לקנאביס רפואי לאחרונה. היום נחשפו חלקים נוספים מהתכנית, הכוללים שינויים מהותיים המעוררים זעם בקרב כלל העוסקים והצרכנים בענף.

Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר