המטופלים לבג”ץ: “משרד הבריאות מפר את החוק”

כתב תשובה מסכם הוגש הבוקר לבג"ץ בנושא רפורמת הקנאביס הרפואי. המטופלים טוענים כי משרד הבריאות הפר את החוק ופגע בזכויותיהם, ולפיכך יש להקפיא את הרפורמה ולהאריך את תוקף הרישיונות הישנים. דיון יערך בעוד כשבועיים.

בעוד כשבועיים יערך דיון בבג”ץ הקנאביס הרפואי ועד אז ביקשו השופטים מהצדדים להגיש סיכומי טענותיהם. עמותת הקנאביס הרפואי הגישה הבוקר (ג’) מסמך מפורט ובו בין השאר דרישה להארכת תוקף רשיונות המטופלים באסדרה הישנה בחצי שנה נוספת, מ-31.3.2020 עד 30.9.2020, עד הבהרת כלל הטענות בתיק.

בכתב התשובה תוקפת העמותה גם את הודעת ה-SMS המאיימת שנשלחה אתמול לאלפי מטופלים, כפי שנחשף במגזין קנאביס, וכן את התשובות שנתן משרד הבריאות לבג”ץ לאורך התקופה האחרונה ואי-הוכחת הבסיס המדעי עליו מבוססת הרפורמה.

את הדגש שמות העותרות על גדיעת הרצף הטיפולי “ושינויים של ממש בתוכנו של הטיפול הפרמקולוגי” של עשרות אלפי חולים, שנגרמו “מבלי שהם יודעו על כך מראש ובלא הסכמתם, תוך גרימת תופעות לוואי, בניגוד לדעת מטפליהם, בניגוד לרצונם ובכפיה”.

בנוסף מודגשת סדרה של הטעיות וסילופי אמת בוטים, כך לדברי העמותה, שביצעו משרד הבריאות והיחידה לקנאביס רפואי (יק”ר), “והכל על מנת להציג מצג שווא לפיו תם הליך הסבת הרישיונות כאילו היה הוא הרועץ היחיד המונע את ‘יישומה המוצלח’ של הרפורמה”. לטענתן “המשך יישום הרפורמה מביא לפגיעה בהיקף הולך וגדל”.

לאור טענות אלו ואחרות חוזרות העותרות על דרישותיהן:

  • להחיל את החלטת צו הביניים לגבי הארכת תוקף הרישיונות מהאסדרה הישנה על כלל המטופלים ולא רק על מי שרישיונם פג לפני 31.7.19 כפי שנקבע וזאת כדי למנוע אפליה.
  • לחייב את משרד הבריאות להתיר לחברות הקנאביס לגדל, לייצר ולשווק קנאביס רפואי בתנאי האסדרה הישנה. כיום המשרד אוסר זאת על החברות ולכן הן מסרבות למכור בזול.
  • להאריך תוקף צו הביניים ובהתאם הארכת כלל רישיונות האסדרה הישנה שכבר הוארכו עד 31.3.20 למשך תקופה של 6 חודשים נוספים לפחות או עד לתום הדיונים בעתירה.
  • לחייב את משרד הבריאות והיק”ר להציג הוכחות קליניות ואחרות בדבר הבטיחות של מוצרי האסדרה החדשה והאופן בו נקבעה המתודה הקלינית לטיפול פרמקולוגי בקנאביס.
  • להטיל צו בזיון בית המשפט נגד משרד הבריאות והיק”ר על בסיס עיכוב הטמעת החלטות השופטים, התעלמות מהוראות וכיוצ”ב.

“כלל ההתרעות והחששות הכבדים ביותר התממשו כלשונם באופן כזה שכשנה לאחר החלת הרפורמה אנו עדים לפגיעה רפואית בחסרי ישע והכל ‘בשם הרפורמה’,” נכתב. “מפגיעה זו ממש התריע כב’ השופט חנן מלצר עצמו כשקבע כי ‘אנחנו לא שוללים את הרפורמה אבל צריך להימצא שלא ייפגע אדם אחד, לא רק רפואית אלא גם מבחינת המחירים’.”

לדבריהן “אוכלוסיית המטופלים הפכה ל’שפני נסיונות’ המטופלת בהרכבים וחומרים שונים מאלו שנטלו קודם ובלא קבלת הסכמתם או יידועם”. הרפורמה הובילה עוד על פי הטענות לכך שמטופלי הקנאביס “נחשפו באחת לטיפול רפואי חדש וזר כולל חשיפה לריבוי חומרי הדברה ואף לקרינת בטא”

מהלכים אלו של משרד הבריאות “גדעו את הרצף הטיפולי באופן אגרסיבי וכוחני בניגוד לחוק זכויות החולה, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו והזכות לאוטונומיה של הפרט”. להדגשת הדברים מצוטטים רופאים ומומחים שונים, למשל ד”ר אהרן פלשמן שהעיד כי “שינוי שרירותי כזה עלול להחזיר את הילדים והוריהם אחורה לגיהנום”.

טענה נוספת נוגעת לשינוי אופי קיטלוג המוצרים בענף הקנאביס הרפואי, מחלוקה לפני זנים שונים של קנאביס, שכל אחד בעל כמויות רכיבים פעילים שונות, לשיטת קיטלוג לפי שני רכיבים בלבד – THC ו-CBD תוך התעלמות ממאות רכיבים פעילים אחרים.

“הואיל והוכח חוסר הבטיחות של מוצרי הקנאביס באסדרה החדשה, דבר שהוביל לפגיעה באלפי מטופלים, לא נותרה כל ברירה אלא לשוב ולדרוש את עצירת מתווה האסדרה העומד בניגוד מוחלטת להחלטת הממשלה לפיה ‘ניתן יהיה להפיץ מוצרים רק לאחר שכנוע בדבר בטיחות ויעילות המוצר כמקובל בתכשירים רפואיים רשומים’,” קבעו.

במסמך זועמות העותרות על הודעת משרד הבריאות, כפי שנחשפה לראשונה גם היא במגזין קנאביס, לפיה היחידה לקנאביס רפואי (יק”ר) ניפקה רשיונות אסדרה חדשה אך ורק למטופלים שפנו מרצונם החופשי לבקש להצטרף לרפורמה. “הבוטות שבה מעז משרד הבריאות לטעון טענה זו שמרחקה מהאמת כשנות אור, עליה לזעזע כל אדם אשר ערכי שלטון החוק וחקר האמת הם נר לרגליו, אדרבה כאשר מדובר בחיי אדם,” כתבו.

לטענתן מדובר בכפייה המבוצעת בשיטתיות על ידי מי שאינם רופאים ובניגוד להמלצת הרופאים המטפלים. “בית המשפט קבע לא אחת כי התנהלות משרד הבריאות במקרים כאלו אינה ראויה שכן הוא מקבל החלטותיו ללא בחינת מושא הבקשה או של השלכות הסירוב על בריאותו של המבקש”. לשם דוגמה אף הציגו עדות של הרופא ד”ר מיכאל סגל, שטוען כי במהלך כשלושה חודשים הוא קיבל 827 הודעות מהיק”ר על חידושי רשיונות של מטופלים שלו על אף ש”מדובר במטופלים אשר לא בדקתי ורישיונם חודש בשמי”.

לאחר שהתברר שפקידות של היק”ר יצרו קשר עם מטופלים על מנת להעבירם לאסדרה החדשה מבלי שביקשו זאת, טוענות העותרות כי מדובר בפגיעה גסה בפקודת הרופאים בה נקבע כי “מי שאינו רופא לא יעסוק ברפואה ולא יתחזה כעוסק ברפואה”. לדבריהן “היעלה על הדעת כי שינוי סוג ומינון החומר הרפואי הניתן לאדם חולה איננו ‘עיסוק ברפואה’?”. עוד הן מוסיפות כי מדובר גם בפגיעה בשורת סעיפים בחוק זכויות החולה המחייב “הסכמה מדעת” של המטופל, “רצף טיפולי נאות”, חוק הגנת הפרטיות, שמירת חיסיון ועוד.

לפיכך לטענתן על השופטים לבטל את כל רשיונות האסדרה החדשה שנופקו למטופלים ללא בקשתם, ולהשיב להם את רישיונות האסדרה הישנה שכן “אחרת הדבר יהווה מתן לגיטימציה להתנהלות פסולה ובריונית של משרד הבריאות עד כדי הפרת חובה חקוקה שיש בה כדי לשמש תקדים מסוכן גם במקרה של טיפולים רפואיים אחרים שאינם בתחום הקנאביס הרפואי”.

לגבי שינוי אופי הקיטלוג מזנים לקטגוריות על בסיס שני רכיבים פעילים בלבד נטען כי למשרד הבריאות כלל אין סמכות חוקית לעשות זאת. “היכן בדיוק התירה החלטת הממשלה להסיר מן המדף מוצרים, זנים ויחסים/ריכוזים אשר שימשו את המטופלים ולקבוע בלא כל סיבה כי הטיפול באלו לא יתאפשר בעבורם יותר מבלי שהוצעה כל חלופה הולמת ויעילה? היכ הותר הדבר באמנה הבינ”ל לסמים או בפקודת הסמים?” תהו. “אלו כמובן שאלות רטוריות הואיל וזה לא הותר ומשכך משרד הבריאות פעל בחוסר סמכות תוך הפרת החלטת הממשלה”.

“אם יטען משרד הבריאות כי מדובר ב’סם מסוכן’ ולא ב’תרופה’ ובכך ינסה לפטור עצמו מכלל חובותיו בדין כלפי החולים הקשים הנתלים בה אזי מה טיבה של כלל ה’מדיקליזציה’ בה הוא מתהדר?” הוסיפו. “האם מדובר בהליך רפואי רק כאשר עניינו בהארכת שרשרת הייצור וריבוי בעלי עניין? אם אכן ‘מדיקליזציה’ מבקש משרד הבריאות ליישם, היכן מתבטא הדבר במעשיו?”

עוד קבעו כי משרד הבריאות מנסה כאמור לשים במרכז הדיון המשפטי את שאלת קצב הסבת הרישיונות של המטופלים ומעברם לאסדרה החדשה, והוא מזדרז לעשות זאת על דעת עצמו ללא בקשת המטופלים עצמם, ובכך “מסמא משרד הבריאות את בית המשפט ומנסה להכשיל מעשיית צדק וחקירת אמת”.

גם לגבי הודעת משרד הבריאות על כך שהפעילות במרכז החלוקה באברבנאל התמעטה משמעותית, כאילו מדובר במן הוכחה כלשהי לכך שכמעט ואין מטופלים באסדרה הישנה, נטען כי “מדובר במגמה הנובעת מהוראה שפרסם משרד הבריאות באוגוסט 2019 ושהוסיפה למטופלים עלות של 100 ש”ח תמורת שינוע בנוסף לעלות החודשית”.

בפירוט מוסבר כי חברת “IMC” כלל לא סיפקה במתכונת האסדרה הישנה בין אוקטובר 2019 עד פברואר 2020, כי החברות “בטר”, “שיח”, “פארמוקן” מאפשרות רכישה של מגוון מוצרים מצומצם או כמות מוגבלת בלבד במסגרת האסדרה הישנה.

לגבי דיווח שמסר משרד הבריאות לפיו 41% מהמטופלים המחזיקים ברשיונות האסדרה החדשה כלל לא מימשו את המרשם שבידם בבית המרקחת נטען כי “משרד הבריאות לא מפרט מה מנע מאותם 41%, השווים ל-23,900 מטופלים, לא לרכוש את הטיפול בבתי מרקחת או מה מצבם.”

בנוסף הן תוקפות כאמור את משרד הבריאות על הודעת ה-SMS שנשלחה אתמול (ב’) לאלפי מטופלים ובה האשמה חמורה לפיה הם רכשו קנאביס בניפוק כפול, במרמה, בניגוד לנהלים – כלומר שמטופלים המחזיקים בשני רשיונות, הן של האסדרה הישנה והן של החדשה, רכשו באותו החודש בשני האופנים.

דבר ה-SMS נחשף במגזין קנאביס ובתגובה טענו מטופלים רבים כי קיבלו הודעה זו למרות שמעולם לא ביצעו ניפוק כפול. יתרה מכך הציגו המטופלים הוכחות לכאורה לכך שמדובר בהודעת שווא, למשל כאלו שכלל לא רכשו קנאביס בחודשים האחרונים, לא באסדרה הישנה ולא בחדשה, ועל כן לא ייתכן שרכשו כפול.

“משרד הבריאות שלח מסרון המאשים את המטופלים כי בוצע בידם ניפוק כפול של קנאביס באותו החודש ודה פקטו מחיל עליהם האשמה פלילית שבגינה אף בסמכותו לשלול מהם את הרישיון,” טוענות העותרות וקובעות כי מדובר במסרונים שנשלחו באופן רנדומלי לגמרי “למגוון מטופלים בכל הגילאים וההתוויות כולל מטופלים המחזיקים ברישיון אסדרה חדשה בלבד ומשכך גם אם היו רוצים לא היה בידם אפשרות לנפק את הטיפול באסדרה הישנה”.

מהלך זה בוצע לדבריהן “מבלי שמשרד הבריאות הציע אף ראיה, מבלי לתת אפשרות להשמיע טיעוני נגד, גזר לבדו את דינם של מאות חולים קשים על סמך נתונים לכאורתיים שאינם קיימים ושידועים לו בלבד, ומבלי ששמע את אף אחד הודיע לכולם – אלפי חולים קשים – שהם ביצעו דבר מה שלא ביצעו, וזאת בדיוק כפי שהודיע לאלפי חולים קשים ורופאיהם שביקשו רישיון לאסדרה החדשה שכלל לא ביקשו”. לטענתן “מדובר בלא פחות ממסע הפחדה נגד הקהילה המוחלשת ביותר במדינת ישראל”.

בעוד כשבועיים, 4.3, יומיים לאחר הבחירות, יערך כאמור דיון שעשוי להיות גורלי ועשוי אולי לקבוע את עתיד ענף הקנאביס הרפואי בישראל כולו. אם יקבלו השופטים את דרישת המטופלים צפויות חלק מהחברות להיפגע מבחינה כלכלית ולשנות את תכניותיהן.

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר