טוען...

המדינה מנסה להתחמק מדיון בבג”ץ הלגליזציה; התירוץ – קורונה

בעוד שבוע אמורה המדינה להשיב לראשונה לבג"ץ הלגליזציה ובעוד כשלושה שבועות אמור להיערך דיון בעתירה - יותר משנה לאחר שהוגשה. כעת, ברגע האחרון, דורשת המדינה את דחיית הדיון וארכה נוספת להגשת תגובה. התירוץ: קורונה.

פרקליטות המדינה מתכוונת להגיש היום (שלישי) בקשה לדחייה נוספת, בחודשים ארוכים, של הדיון בבג”ץ הלגליזציה, וכן לקבלת ארכה נוספת למתן תשובתה לעתירה שאמורה להביא לביטול הפללת צרכני הקנאביס ולהסדרת שוק הקנאביס בחוק.

הבקשה לדחיית הדיון ולארכה נוספת במועד הסופי להגשת תגובה מגיעה לאחר יותר משנה מאז הוגשה העתירה לראשונה (3.3.19), וזאת למרות שהשופטים נתנו למדינה זמן רב מאוד להשיב (עד 7.4.20) ולהתכונן לדיון (ב-22.4.20).

התירוץ של המדינה לבקשת ארכה – משבר מגפת הקורונה. “חלק ניכר מגורמי המדינה הרלבנטיים ובכלל זה גורמים ממשרדי המשפטים, הבריאות, בט”פ, משטרת ישראל ועוד, עוסקים במרץ במאבק בהתפשטו נגיף הקורונה,” נטען.

עוד מוסיפה המדינה, באמצעות עו”ד אבי מיליקובסקי ועו”ד מיכל דניאלי, כי “על אף שהכנת התגובה נמצאת בשלבים מתקדמים בפרקליטות, נראה כי לא יעלה בידי הגורמים הרלבנטיים להעביר השלמות דרושות באופן שיאפשר את קיום הדיון במועד”.

למעשה המדינה מבקשת לדחות את הדיון עד להודעה חדשה, בעוד חודשים ארוכים, רק לאחר תום משבר הקורונה שלא ידוע מתי יגיע. “בית המשפט מתבקש לדחות את הדיון בפרק זמן בין חודשים ספורים ולהורות כי תגובת המדינה תוגש לפני הדיון,” כתבו.

בתגובה השיבו העותרים, אורן ליבוביץ ומפלגת עלה ירוק, כי הם מתנגדים בתוקף למתן ארכה נוספת כלשהי, הן להגשת תגובה והן לדחיית מועד הדיון, אלא אם עד אז יוקפאו כל הליכי האכיפה, הקנסות, החקירות, צוי החיפוש וכד’ נגד צרכני קנאביס.

בתשובתם שהוגשה ע”י בא-כוחם עו”ד חץ-דוד עוזר נכתב כי: “בתאריך 3.3.2019 הורה בית המשפט הנכבד למשיבות להגיש תגובה מקדמית עד 18.4.2019. בתאריך 4.4.2019, בהסכמת העותר, המשיבות ביקשו ארכה להגשת התגובה בתאריך 1.6.2019. טרם מועד זה, ביקשה המשיבה ארכה של חודש נוסף להגשת תגובתה, עד 2.7.2019. העותר נתן הסכמתו אך ביקש כי דחיית המועד תותנה בהקפאת אכיפת עבירת השימוש העצמי בסם הקנאביס. בתגובה קבע בית המשפט הנכבד כי התיק ייקבע לדיון ותגובה מקדמית מטעם המשיבה תינתן 15 ימים לפני. התיק נקבע לתאריך 22.4.2020, דהיינו, בית המשפט הנכבד האריך את מועד קבלת התשובה בתשעה (9) חודשים נוספים”.

עוד נכתב כי “תקופה של 13 חודשים הינה די והותר להכנת תגובה מקדמית, שלמעשה כבר הייתה מוכנה מלפני 9 חודשים, לאחר שהתקיימה ישיבה רבת משתתפים בנושא והייתה נדרשת הארכה קצרה של חודש לדייק ניסוחים. לפיכך אין מקום לתת הארכות מועד נוספות. זאת ועוד: מדובר בתגובה מקדמית ולא בתגובה לצו על תנאי. יש להורות למשיבות להגיש את המסמך שהוכן על ידן, ואם יש נקודה שאינה מלאה – הן יכולות לציין זאת בתגובתן ולהשלימה בהמשך. אין כל הצדקה לדחייה בנסיבות אלה.”

“מדובר בתיק עקרוני והעותר הביא ראיות בעלות משקל כבד מאוד המעידות על הפרה מאסיבית ובלתי מידתית של זכויות מוגנות חוקתית. אין לאפשר כל דחייה, אלא בתנאי שהפרת הזכויות מפסיקה מיידית ולחלוטין עד לקיום דיון בנושא,” נכתב לבסוף. “לאור הנ”ל העותרים מתנגדים לבקשה, ולמצער מבקשים להתנות את הדחייה בצו זמני אשר עוצר את אכיפת עבירת שימוש עצמי בקנאביס עד להחלטה אחרת, לרבות כל עיכוב, חיפוש, כניסה לחצרים, בקשות לצוי חיפוש, חקירות והליכים משפטיים.”

עדכון: השופט קיבל את בקשת פרקליטות המדינה ודחה את מועד הדיון, פרטים כאן.

Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר