מגלגל...

היועמ”ש קבע: מחשש לניגוד עניינים – סער לא יעסוק בחוקי הלגליזציה

שר המשפטים גדעון סער לא יוכל לעסוק ברפורמת הנוגעות ללגליזציה של קנאביס עד תום כהונת הכנסת ה-24, זאת על רקע קשריו של יו"ר חברת הקנאביס פנאקסיה יונתן קולבר למפלגת תקווה חדשה, כך קבע היועמ"ש לאחר שלאחרונה נחשף כי קולבר נתן ערבות בסך 4 מיליון ש"ח למפלגה

בעקבות החשיפה אודות הקשר בין יו”ר חברת הקנאביס הציבורית פנאקסיה (Panaxia) יונתן קולבר לבין מפלגת תקווה חדשה בראשות שר המשפטים גדעון סער, קבע השבוע היועמ”ש כי באופן כללי סער לא יוכל לעסוק ברפורמות בתחום הקנאביס הרפואי והלגליזציה, אם תהיה כזו, לפחות עד תום הכנסת ה-24. עם זאת, על פי ההחלטה, סער כן יוכל לעסוק ברפורמת הקנאביס הרפואי הנוכחית המקודמת בימים אלו על ידי חברת מפלגתו ח”כ שרן השכל במסגרת הצעת חוק שאושרה לאחרונה בקריאה טרומית בכנסת, מכיוון שהיא לכאורה אינה משנה מהותית את הנהלים בענף וכנראה גם מכיוון שלמעשה היא דווקא פוגעת בחברת פנאקסיה. סער יוכל גם לעסוק גם ברפורמה הנוגעת לאי-הפללת צרכני קנאביס אם וכאשר תהיה כזו.

כזכור, בחודש אוגוסט השנה נחשף על ידי כתבת גלובס שירית אביטן כי קולבר נתן ערבות בסכום שיא של 4 מיליון ש”ח. ערבות זו, במקרה שהמפלגה לא עוברת את אחוז החסימה, מהווה למעשה מעין תרומה לכל דבר למפלגת תקווה חדשה בראשות סער. סער, שלא דיווח על הקשר הזה קודם לחשיפת הדברים בתקשורת, היה כמובן מתוקף סמכותו כשר משפטים וחבר ממשלה אמון יחד עם אחרים על התרה חריגה במיוחד של יצוא לחו”ל של מוצרי קנאביס רפואי האסורים לשיווק בישראל.

חברת פנאקסיה מצדה דיווחה עוד קודם לאישור שנתנה הממשלה כי בכוונתה לייצא לחו”ל מוצרים כאלו האסורים לשיווק בישראל, ובעקבות הפרסום עלתה השאלה כיצד החברה ידעה או העריכה לכאורה מראש שאישור כזה צפוי לבוא. כמו כן, עד כה, מאז אותו אישור אשר ניתן במסגרת אישור חוק ההסדרים בחודש שעבר, פנאקסיה היא היחידה שיישמה את השינוי בחוק והחלה בייצוא כזה לחו”ל. נכון להיום אף חברה אחרת בענף לא יישמה זאת באופן דומה.

המקרה עורר כעס באופוזיציה, כולל הטחת האשמות חמורות כלפי סער מצידו של חברו למפלגה לשעבר, ח”כ דוד אמסלם (הליכוד), שטען כי מדובר בשוחד לכאורה. בנוסף אף הוגשה תלונה בנושא זה ליועמ”ש.

גדעון סער (צילום: אוליבייה פיטוסי, פלאש90)
גדעון סער (צילום: אוליבייה פיטוסי, פלאש90)

השבוע כאמור קבע היועמ”ש בפירוט כי סער לא יוכל לעסוק ברפורמות הנוגעות ללגליזציה מכיוון שרפורמות כאלה עשויות להשפיע מהותית על רווחיה של פנאקסיה, וכך גם בכל הנוגע לרפורמות עתידיות בתחום הקנאביס הרפואי, לגביהן סער יידרש לקבל קודם את חוות הדעת הנקודתית של היועמ”ש. בכל הנוגע להצעות חוק לאי הפללה, מכיוון שלא מדובר במהלך שמסדיר ייצור ולכן לכאורה לא משפיע על רווחיה של פנאקסיה, סער יוכל לעסוק באופן מלא וחופשי.

למרות האיסור העקרוני על עיסוק ברפורמות בקנאביס רפואי, קבע היועמ”ש כי בנוגע להצעת החוק שאושרה לאחרונה ועוסקת בהסדרת ענף הקנאביס הרפואי סער דווקא כן יוכל לעסוק. לדברי היועמ”ש, בהצעת החוק “אין בה כדי לשנות מבחינה מהותית את המצב הקיים בנוגע לשוק הקנאביס הרפואי, והיא אינה צפויה להשפיע באופן ייחודי על פנאקסיה או על כל עוסק אחר בתחום, ולכן אין מניעה שתטפל בהצעת החוק האמורה”. למעשה, כאמור, הצעת החוק מבקשת לייתר את הצורךך במפעלי קנאביס רפואי ובכך פוגעת כביכול בפנאקסיה.

היועמ”ש הקפיד להדגיש כי “ההנחיות המפורטות הן צופות פני עתיד” וכי “מן המידע שנמסר לא עולה כי בוצעו פעולות המעוררות חשש לניגוד עניינים”.

ביתר פירוט נקבע בהחלטת היועמ”ש כי:

  • רפורמת אי-ההפללה – נראה כי רפורמה בתחום אי-הפללה של משתמשי קנאביס אינה יוצרת שוק חוקי חדש שאליו תוכל החברה להיכנס. לפיכך, הרפורמה בתחום זה אינה צפויה להשפיע במישרין או באופן מהותי על החברה. בנסיבות אלה, לא נראה כי טיפולך בנושא מעורר חשש לניגוד עניינים.
  • הרפורמה בייצוא – להבנתנו, לרפורמה בתחום זה עשויה להיות השפעה על החברה, שכן היא עוסקת כיום גם בייצוא של קנאביס רפואי. כיום, נושא זה מקודם על ידי משרד האוצר ולא על ידי משרד המשפטים, ואף זאת שלא במסגרת קידום חקיקה חדשה. לכן, ממילא לא נראה כי בשלב זה צפוי שתהא לך נגיעה כלשהי לעניין. עם זאת, ככל שהיבטים הקשורים לרפורמה יקודמו בחקיקה, והנושא יגיע לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה או ככל שתידרש מעורבות אחרת שלך בנושא, מסרת כי תיוועץ עם היועץ המשפטי לממשלה בטרם ביצוע פעולות בנושא.
  • הרפורמה בלגליזציה – בהתאם לנתונים שנמסרו ממשרד הבריאות דומה כי לרפורמה בתחום זה עשויה להיות השפעה רבה על החברה, וזאת בשים לב לנתח השוק המשמעותי של החברה בפעילות הייצור של קנאביס רפואי בארץ. בהתאם לזאת, ככל שתקודם הצעת חוק ממשלתית בנושא לגליזציה של קנאביס, מסרת כי היא תקודם על ידי שר אחר, וכי אתה לא תהא מעורב באופן אישי בגיבושה. ככל שתגיע לוועדת השרים לענייני חקיקה הצעת חוק פרטית או ממשלתית לקידום לגליזציה או ככל שתידרש מעורבות אחרת שלך בנושא, מסרת כי תיוועץ עם היועץ המשפטי לממשלה בטרם ביצוע פעולות בנושא.

“מתוקף היותך חבר בממשלה, הנך עוסק בתחומים נוספים אשר חורגים מן התחומים עליהם הנך אמון כשר המשפטים,” כתב עו”ד ד”ר גיל לימון, המשנה ליועמ”ש, בחוות דעת שהופצה השבוע. “מעיון ברשימות של התרומות והערבויות שניתנו למפלגה עולה כי למפלגה ניתנו, בין היתר, 11 ערבויות על ידי אנשים שונים, בסכומים הנעים מ-200,000 ש”ח ועד 4,000,000 ש”ח. במקרה הנוכחי, אין מדובר בערבויות שניתנו לצורך הקמת מפלגה, אלא בערבויות שניתנו לצורך מימון ההתמודדות בבחירות. למרות זאת, עמדתנו היא כי ראוי לראות בנסיבותיהן ככאלה שנכנסות בגדרי אותם המקרים, זאת, שכן המפלגה מזוהה במידה רבה עם המוניטין האישי שלך, וסביר להניח כי הערבויות שניתנו להתמודדותה בבחירות נובעות במידה רבה מכך שאתה הוא זה שעומד בראש.”

“ברשימת הערבים ניתן למצוא בעלי הון שעשוי להיות להם עניין בהחלטות שונות המתקבלות על ידי הממשלה,” הוסיף. “בהקשר זה נציין כי אנו ערים לאפשרות שלא בהכרח תוכל לדעת אם ישנן החלטות שונות, המצויות באחריות משרדים שונים, אשר נוגעות במישרין לאחד מהערבים. בכל מקרה, יובהר כי גם בהקשר זה, חלה ההנחיה, כך שיהיה עליך להימנע מלטפל בעניינים אשר למיטב ידיעתך נוגעים במישרין לאחד מן הערבים או לתאגידים שבשליטתם.”

“באופן פרטני לאחד מן הערבים – מר יונתן קולבר, אשר העביר ערבות בסכום של כ-4 מיליון שקלים למפלגה, מר קולבר הוא יו”ר הדירקטוריון של חברת ‘פנאקסיה’ ועל פי פרסומים שונים הוא בין בעלי השליטה בחברה, בין אם באופן ישיר ובין באמצעות קרן שהוא נמנה על בעליה. לפי המידע שהתקבל ממשרד הבריאות, החברה היא אחת החברות הוותיקות העוסקות בתחום הקנאביס לשימוש רפואי בארץ ונמסר כי בהערכה גסה פעילות הייצור של החברה מהווה כ-35% מפעילות הייצור של מוצרי קנאביס בארץ. בימים אלה, הממשלה שוקלת שורה של רפורמות אפשריות בתחום הקנאביס. רפורמות אלו עשויות להשפיע במישרין ובאופן משמעותי על החברה עמה קשור מר קולבר, ולנוכח האמור לעיל, עלול לכאורה להתעורר חשש לניגוד עניינים בטיפול שלך ברפורמות אלו. כפי שמסרת, עניינו האישי של מר קולבר בתחום הקנאביס נודע לך לראשונה בעקבות פנייה תקשורתית בנושא. עוד מסרת כי ההלוואה בגינה נתן מר קולבר ערבות למפלגה הוחזרה, ומשכך הערבות פקעה, עוד מספר חודשים לפני שנודע לך על העניין האישי כאמור. בנסיבות אלו, מסרת כי אתה נכון לקבל על עצמך מגבלות שונות כמפורט להלן, וזאת לדבריך למען ניקיון הדעת ועל מנת למנוע ולו מראית עין של חשש מפני ניגוד עניינים.”

כזכור, סער ותקווה חדשה הבטיחו במהלך קמפיין הבחירות האחרון להביא לגליזציה תוך שנה, ובהסכם הקואליציוני שפרסמו אף התחייבו להביא לאי-הפללה של צרכני קנאביס תוך 100 ימים מאז הקמת הממשלה, דבר שלא קרה לבסוף.

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר