החלה העברת כלל מטופלי הקנאביס לבתי המרקחת

הנחיה חדשה מחייבת את כלל מטופלי הקנאביס למלא במועד האספקה הבא טופס ובו פירוט הזנים בהם הם משתמשים. בכך משרד הבריאות מקווה לסיים עד סוף שנת 2019 את העברת כלל מטופלי הקנאביס הרפואי לאספקה דרך בתי המרקחת.

במועד האספקה הקרוב של הקנאביס הרפואי יחוייבו כלל המטופלים למלא טופס עם פרטיהם האישיים והזנים בהם הם משתמשים, זאת לצורך ניפוק רשיונות חדשים לשימוש דרך בתי המרקחת.

הנחיה חדשה זו (PDF) נשלחה לפני שעה קלה ממשרדי היק”ר לכלל הגורמים בענף, ובמסגרתה גם עדכונים נוספים והנחיות הקשורות לכל שרשרת הגידול, הייצור והאספקה – כל זאת בעקבות השינויים התכופים בענף לאחרונה ולצורך יישור-קו.

לאחר מילוי הטופס על ידי המטופל, כל ספק יעביר מדי יומיים, באמצעות שליח ובמעטפה סגורה וחתומה, את כל הטפסים שמילאו המטופלים אל חברת “נטלי” המנהלת את מוקד הלקוחות עבור היק”ר.

לאחר מכן ינפיק היק”ר לכל מטופל רישיון חדש שמאפשר רכישת מוצרי קנאביס בבית מרקחת, והוא יישלח בדוא”ל למטופל.

את התהליך הזה של העברת כלל המטופלים לבתי המרקחת (עד כה הועברו כ-10% מהמטופלים בלבד) מקווים במשרד הבריאות לסיים עד 31.12.

כפי שכבר פורסם כל הרישיונות הקיימים הוארכו באופן אוטומטי עד מועד זה, 31.12, כך שהמטופלים יוכלו עד סוף השנה לבחור האם לקבל את האספקה דרך האסדרה הישנה (ישירות מהספק) או החדשה (דרך בתי המרקחת).

“חלוקת מוצרי קנאביס שלא דרך בתי מרקחת תיפסק לחלוטין במועד המוקדם ביותר האפשרי,” נכתב בהודעה הרשמית.

במקביל, וכפי שכבר פורסם, משרד הבריאות הודיע לחברות הקנאביס על “תפיסה” של כל הקנאביס הרפואי במחסני החברות לצורך העברתו לבתי המרקחת. “היק”ר מודיעה בזאת על תפיסת כל  הקנאביס וכל מוצריו הנמצאים במועד הודעה זו אצל כל מגדל, יצרן או מאחסן המחזיקים בקנאביס או במוצרי קנאביס ברישיון,” נכתב.

עוד נכתב כי “יובהר, כי הקנאביס ו/או מוצרי הקנאביס יישארו פיזית במקום התפיסה (מגדלים/מפעלים) ועל כל מגדל להצהיר ליק”ר על כמות הקנאביס הנמצאת אצלו במועד התפיסה באמצעות טבלה עד 30.8.2019”. כמו כן “שחרור מהתפיסה יאושר, בכתב, בהתאם לבקשה או בשינויים, ולאחר שתנוח דעת היק”ר כי אכן השחרור ליעדים אלה, בשיעורים ובכמויות שיתבקשו, סביר וראוי.”

ההנחיה החדשה מפרטת גם את הנהלים הנוגעים לגידול וייצור הקנאביס, לפיהם חל איסור מוחלט על גידול קנאביס שלא עומד בתקנים החדשים (IMC-GAP). החל משבוע הבא (1.9) חל גם איסור מוחלט על ייצור מוצרי קנאביס ללא התקן המתאים (IMC-GMP).

מוצרים שכבר יוצרו ללא תקן יוכלו להמשיך להימכר עד 31.12 גם בבתי מרקחת, ולאחר מכן יאסר עוד שיווק שלהם בכל דרך שהיא. עד למועד זה, אם ירצה גורם מוסמך לשווק מוצרי קנאביס שיוצרו ללא תקן, הוא יצטרך לבקש לכך אישור מהיק”ר.

מוצרים אלו, שאינם עומדים בתקן, יימכרו בבתי המרקחת תחת הקודים “BLEND” / NON-GMP T1C1″.

Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר