דו”ח מבקר המדינה: ליקויים חמורים בתפקוד היק”ר – 85% מהתלונות מוצדקות

מבול תלונות נגד היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות הגיעו בשנה החולפת למשרד מבקר המדינה. בדו"ח שפורסם הבוקר (ב') הוא מציין כי 85% נמצאו מוצדקות

כמו בשנה שעברה גם השנה מצוינות בדו”ח מבקר המדינה תלונות רבות של חולים הזקוקים לקנאביס רפואי ונאלצים להתמודד עם מחדלי היק”ר, היחידה לקנאביס רפואי של משרד הבריאות בראשות יובל לנדשפט.

לדברי מבקר המדינה מספר התלונות שהתקבלו בשנת 2018 על היחידה לקנאביס רפואי גדול כמעט פי שניים וחצי ממספר התלונות שהתקבלו עליה בשנת 2017 – נתון משמעותי מאוד שכן בדו”ח הקודם הגיעה היק”ר למקום הראשון במספר התלונות המוצדקות נגדה.

יובל לנדשפט (צילום: מרים אלסטר, פלאש90)
יובל לנדשפט, מנהל יק”ר (צילום: מרים אלסטר, פלאש90)

מאחר ו-85% מהתלונות על היחידה בדו”ח החדש נמצאו מוצדקות או באו על תיקונן בעקבות התערבות הנציבות סיפק מבקר המדינה תיאור מפורט של התלונות על היחידה בשנה שחלפה.

המבקר מפרט עשרות תלונות הנוגעות לטיפול של משרד הבריאות וקופות החולים בנושא הקנאביס הרפואי, כך למשל התלונן נפגע בעבודה על שקופ”ח ‘כללית’ מסרבת לממן את עלות הקנאביס הרפואי לו הוא זקוק עקב פגיעתו בעבודה.

“הבירור העלה כי רופא הביטוח הלאומי אישר את הטיפול בקנאביס הרפואי והודיע לכללית כי עליה לממנו, ואולם זו סירבה לעשות כן,” נכתב. “רק בעקבות התערבות הנציבות הסכימה הכללית לממן למתלונן את עלות הקנאביס הרפואי.”

מבקר המדינה יוסף שפירא (צילום: נועם רבקין פנטון, פלאש90)
מבקר המדינה יוסף שפירא (צילום: נועם רבקין פנטון, פלאש90)

על פי הדוח “התלונות בשנת 2018 התמקדו, כבשנת 2017, במהמורות הבירוקרטיות המקשות על עשרות אלפי המטופלים הנזקקים לקנאביס רפואי לקבל אותו”.

המבקר מפרט כאמור את עיקרי התלונות:

 • אי-קליטת בקשות שנשלחו ליק”ר
 • אובדן מסמכים שהועברו ליק”ר
 • אי-טיפול בבקשות שחסרו בהן מסמכים תומכים בלא שניתנה למבקשים או לרופאיהם הודעה על כך בזמן אמת
 • שיהוי ניכר בקליטת הבקשות ובטיפול בהן, הגורם פעמים רבות לקטיעת הרצף הטיפולי
 • שיהוי בהעברת רישיונות לגורמים המספקים את הקנאביס הרפואי
 • אי-עדכון המבקשים בדבר התקדמות הטיפול בבקשתם
 • זמן ההמתנה למוקד הטלפוני, שמפעילה חברה חיצונית מטעם היק”ר ובאמצעותו מוסרת מידע למבקשים הוא ממושך ובלתי סביר, וכי לא פעם המוקד
  הטלפוני מוסר למבקשים מידע שאינו רלוונטי

לדברי המבקר “פעמים רבות אלמלא התערבות הנציבות היו המבקשים נותרים עוד חודשים רבים ללא קנאביס רפואי. במסגרת זו הבטיח מנהל היק”ר לנציבות כי בעתיד הקרוב ייושמו שינויים ניכרים בשיטת העבודה, אשר יהיה בהם כדי לתקן רבים מן הכשלים שעלו מהתלונות.”

בדו”ח המלא (כאן) המבקר מפרט דוגמאות לפניות שהתקבלו בשנה החולפת, אשר ממחישות את מקצת הליקויים המתוארים לעיל:

 1. חולה בטרשת נפוצה הגיש ליק”ר בתחילת אוגוסט 2018 בקשה לקבל קנאביס רפואי. משלא התקבלה החלטה בעניין בקשתו פנה החולה באוקטובר 2018 לנציבות, וזו פנתה ליק”ר לשם בירור מצב הטיפול בבקשה. התברר כי בעת שפנתה הנציבות ליק”ר כאמור, בקשת המתלונן אפילו לא הוקלדה במערכת הממוחשבת של היק”ר, ולמותר לציין כי הטיפול בה כלל לא החל. רק בעקבות פניית הנציבות ליק”ר הוקלדה הבקשה והוחל הטיפול בה, וב-18.12.4 הונפק למתלונן רישיון לשימוש בקנאביס רפואי. ואולם בכך לא תמו תלאותיו, שכן נמצא כי מספר הזהות שהודפס ברישיון היה שגוי, ועל כן היה צורך לבטל את הרישיון ולהדפיסו מחדש, תהליך שנמשך שבועיים נוספים. בסופו של דבר זכה המתלונן לקבל רישיון לשימוש בקנאביס רק כארבעה חודשים לאחר שהגיש בקשה לכך, ומדובר בשיהוי ניכר ובלתי סביר.
 2. חולה המשתמש בקנאביס רפואי זה עשור פנה לנציבות בבקשה לסייע לו לאחר שרישיונו לשימוש בקנאביס לא חודש במועד, והוא נותר ללא קנאביס. המתלונן ציין כי הגם שפנה ליק”ר פעמים רבות ושלח לה שוב ושוב מסמכים המוכיחים כי הוא זכאי לחידוש רישיונו לשימוש בקנאביס, ואף שפנה ללשכת שר הבריאות בעניין, לא עלה בידו לקבל מענה ענייני. כמו כן הלין המתלונן על המתנה של שעה עד שעתיים למענה במוקד הטלפוני והוסיף כי לא פעם בסופו של דבר השיחה מתנתקת, דבר שלמעשה הופך את השגת המוקד הטלפוני לבלתי אפשרית. המתלונן טען כי הגיש את הבקשה לחידוש רישיונו באפריל 2018 ,כחודשיים וחצי לפני מועד פקיעת הרישיון. היק”ר טענה כי במועד פניית הנציבות אליה ביולי 2018 היא טרם קיבלה את בקשת המתלונן, אולם הבירור העלה כי הבקשה התקבלה כבר באפריל 2018 ,כטענת המתלונן, אך עדיין לא טופלה. רק בעקבות התערבות הנציבות טופלה הבקשה, ורישיונו של המתלונן חודש. התלונה נמצאה מוצדקת אף בהיבט של משך ההמתנה למענה במוקד הטלפוני, והנציבות הצביעה לפני היק”ר על ליקוי מערכתי זה.
 3. בקשתה של מתלוננת אחרת לקבלת רישיון לשימוש בקנאביס רפואי אושרה לאחר שבעה חודשי המתנה, שבהם אירעו תקלות שונות בעניינה. למשל, לטענת היק”ר נשלחה למתלוננת הודעה בדואר, ולפיה היא נדרשת לשלוח ליחידה מסמכים נוספים המוכיחים את זכאותה לקבל רישיון לשימוש בקנאביס רפואי, אולם המתלוננת או הרופא שלה לא קיבלו מהיק”ר הודעה כאמור. כמו כן, המתלוננת הלינה כי התקשתה להשיג את המוקד הטלפוני כדי לברר כיצד מתקדם הטיפול בבקשתה. בסופו של דבר, לאחר התערבות הנציבות, מסרה היק”ר כי רישיונה של המתלוננת הונפק ויועבר לספק לשם מתן הקנאביס למתלוננת. ואולם פניותיה של המתלוננת לספק הושבו ריקם, שכן הספק לא קיבל את הרישיון, והמתלוננת שבה ופנתה לנציבות. רק בעקבות פניה חוזרת של הנציבות הדפיסה היק”ר את הרישיון, חתמה עליו והעבירה אותו לספק, תהליך שנמשך עוד חודש, ובעקבות כך יכלה המתלוננת לקבל סוף סוף את הקנאביס ששיוועה לו חודשים רבים. הנציבות העירה ליק”ר כי משלוח הודעות בדואר אינו אמצעי תקשורת מקובל בימינו ואין להסתפק בו, וכי יש להקפיד על הדפסת רישיונות והעברתם לספקים בדרך הקצרה והיעילה ביותר.
 4. מתלוננת אחרת הגישה ליק”ר בספטמבר 2018 בקשה לחידוש רישיונה לקנאביס רפואי. המתלוננת שלחה את הבקשה ליק”ר הן בפקס והן בדואר האלקטרוני, בהתאם לפרטים המצוינים באתר המרשתת של משרד הבריאות. בשיחה עם המוקד הטלפוני באוקטובר 2018 נמסר למתלוננת שהבקשה לא התקבלה ואף נטען כי לא שלחה אותה לכתובת הדואר האלקטרוני הנכונה, והיא התבקשה לשלוח אותה שוב לכתובת דואר אלקטרוני אחרת. המתלוננת עשתה כן, אולם גם לאחר חודש וחצי לא נענתה פנייתה, והיא פנתה לנציבות. בירור הנציבות העלה כי המתלוננת שלחה בתחילה את הבקשה לכתובת הדואר האלקטרוני שמפורסמת באתר המרשתת של משרד הבריאות, אולם בפועל היק”ר מקבלת בקשות ומסמכים ממטופלים באמצעות כתובת דואר אלקטרוני אחרת, הייעודית לעניין זה. כתובת הדואר האלקטרוני הייעודית אינה מפורסמת באתר המרשתת, אלא מצוינת באותיות קטנות בתחתית טופס הבקשה לקבלת רישיון לשימוש בקנאביס. זאת ועוד, נמצא כי גם לאחר שהבקשה נשלחה לכתובת הדואר האלקטרוני הייעודית היא לא טופלה, והטיפול בה החל רק בעקבות התערבות הנציבות. בנסיבות האמורות נמצאה התלונה מוצדקת, והנציבות העירה ליק”ר כי עליה לפרסם באופן גלוי ובהיר את פרטי ההתקשרות עימה, כדי שמטופלים נוספים לא ישלחו בקשות ומסמכים לכתובת דואר אלקטרוני לא נכונה ויניחו בטעות שבקשתם תטופל.

ממצאים אלו הם המשך ישיר של התנהלות היק”ר, שמתחייב בתגובה לממצאי הדו”ח כי המערכת החדשה תוכל לתקן חלק נכבד מהתקלות. עם זאת בימים אלו מסתמן שגם המערכת האוטומטית מלאה בבאגים, למשל מיילים שנשלחים לנמענים לא נכונים או רישיונות שניתנים ריקים ללא פירוט.

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר