גידול ביתי, פיצוי למופללים: דרישות עלה ירוק מהממשלה

לקראת דיונים בועדה שתנסח את סעיפי חוקי הלגליזציה בישראל, הגישו מובילי המאבק מכתב רשמי לכל 120 חברי הכנסת ובו דרישה לעצירה מיידית של האכיפה עוד לפני הטמעת החוק, לצד רשימת סעיפים הכרחיים לנוסח הסופי.

במכתב שנשלח הבוקר אל 120 חברי הכנסת דורשים מובילי המאבק ללגליזציה מהממשלה לעצור לאלתר את האכיפה על כל עבירות השימוש העצמי בקנאביס , באופן מיידי, עוד לפני כניסתם לתוקף של החוקים הצפויים לאי ההפללה ולגליזציה.

על פי המכתב "יש להורות לכל גורמי האכיפה להפסיק לאכוף עבירות של שימוש עצמי בקנאביס באופן מיידי, כלומר להקפיא או לבטל כל הליך אכיפתי או משפטי המתנהל בעניין זה – קנסות, חקירות או הליכים פליליים – שנוגע לשימוש עצמי בקנאביס".

בנוסף הם דורשים כי נוסח חוק הלגליזציה יכלול עוד, מלבד לסעיפים הקיימים בו, גם פיצוי כספי לנפגעי ההפללה, מחיקת רישומים פליליים, התרת גידול קנאביס בבית, הפסקת פסילת רשיונות (נהיגה או נשק) לצרכני קנאביס, הקמת קרן סיוע וחינוך ועוד.

בפירוט נדרש במכתב כי סעיפי חוק הלגליזציה הצפוי יכללו גם:

 1. הפסקה מוחלטת של הפללת הצרכנים, ללא תנאים.
 2. מחיקה רטרואקטיבית של רישומים פליליים על שימוש עצמי.
 3. גילאי 21 ומעלה יוכלו לרכוש קנאביס חוקי גם ללא טעמים רפואיים.
 4. מס בגובה 7% שיוטל על מוצרים חוקיים יופנה לקרן שתשמש לחינוך והפצת מידע אמין, תממן את פיצוי נפגעי ההפללה, ועוד.
 5. קביעת יעד מוקדם להוזלת מחירי מוצרי קנאביס רפואי למקסימום 370 ש"ח בחודש כפי שהיה לפני הרפורמה בענף.
 6. קביעה כי הגוף שיהיה אחראי על תחום הקנאביס החוקי יפעל במנותק מהיחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות.
 7. כל אדם בוגר יהיה רשאי לגדל קנאביס בביתו, באופן שאינו יוצר מפגע או ריח, סמוי מעין הציבור, לשימוש עצמי בלבד.
 8. החרגת "המפ" (Hemp, קנאביס תעשייתי) מפקודת הסמים, כך שכל מוצר או חלק מהקנאביס שמכיל פחות מ-1% THC יחשב קנאביס תעשייתי.
 9. פיצוי לנפגעי מדיניות ההפללה, כלומר לכל מי שנעצר, נשפט, הורשע, ביצע עבודות שירות וכיוצ"ב בגין שימוש עצמי בקנאביס. פיצוי ראוי הוא לדבריהם 1,000 ש"ח על כל עיכוב, 6,000 ש"ח על כתב אישום, 30,000 ש"ח על כל שנת רישום פלילי, 500 ש"ח על כל יום עבודות שירות ו-3,500 ש"ח בגין כל יום מעצר על שימוש עצמי בקנאביס.
 10. דף חדש: עצירת כל ההליכים הפליליים בגין עבירות הקשורות לקנאביס, כולל צריכה, גידול, סחר וכו', שנעשו עד מועד כניסת החוק החדש לתוקף בעתיד.
 11. קביעת רף מקסימום מותר לנהיגה תחת השפעת קנאביס, בדומה לאלכוהול, למשל 7 נ"ג למ"ג דם, והחרגת מטופלי קנאביס רפואי מהנוהל בהתאם לתקנה שפירסם לפני כשנתיים רה"מ בכובעו כשר הבריאות.
 12. לקבוע כי החזקת קנאביס לשימוש עצמי לכשעצמה לא תהיה עילה לשלילת רשיונות נשק, נהיגה, עיסוק, הורות, אימוץ, פונדקאות וכיוצ"ב.

לבסוף נדרש במכתב לוודא שתהיה הפרדה בין היוזמות לאי הפללה ולגליזציה, כך שאי הפללה תיכנס לתוקף מיידית, תוך שבועות ספורים בהליך חקיקה מזורז, במקביל לדיונים על האופן בו ייראה מודל הייצור והשיווק החוקיים בשוק הלגליזציה.

במכתב, שנשלח אל חברי הכנסת והממשלה ע"יד עו"ד חץ-דוד עוזר בשם אורן ליבוביץ' ועלה ירוק – העותרים בבג"ץ הלגליזציה – מובהר כי במידה והממשלה והכנסת לא יעמדו בהבטחותיהם תוגש העתירה בשנית, והפעם לאחר מיצוי הליכים מלא.

כזכור, העתירה שהוגשה נדחתה בטענה כי יש לתת לממשלה ולכנסת לנסות לקדם זאת בעצמן. "אם ביהמ"ש בחר להאמין בכם, ופתחתם ברגל ימין, אנו נצטרף באמונה ובתקווה שהפעם תעשו את המעשה הנכון ולא יהיה צורך לחזור לבג"ץ בנושא," נכתב.

בימים אלה מתגבשת הועדה הממשלתית שצפויה לדון במשך כ-3 חודשים בסעיפים שני החוקים לאי הפללה ולגליזציה שאושרו בשבוע שעבר בממשלה ובכנסת. כבר עם פתיחת הדיונים מבקשים מובילי המאבק לכלול את הסעיפים הנוספים בנוסח הסופי.

דרישות אלו הן על פי המכתב "הסדר שמגיע לרף החוקתי, הולם את זכויות האדם והאזרח ואת ההגיון הפשוט לפיו תפקיד הממשל הוא לעזור לאזרחים ולשפר את חייהם ולא לנהל נגדם מדיניות רדיפה ואלימות ממסדית בגלל שהם צורכים חומר מסוים".

כדי לבסס דרישות אלו מפרט המכתב בין השאר 3 סיבות מרכזיות:

 1. המדיניות הנוכחית עומדת בסתירה לעקרונות דמוקרטיים, קובעת עונש מאסר או קנס דרקוני שנאכף בברוטליות נגד מעשה של צריכת חומר. "נדגיש את ההבדל בין מעשה זה לבין ההשוואה האבסורדית לאי-חגירת חגורת בטיחות ברכב," נכתב. "העונש על עבירת חגורה הוא קנס 250 ש"ח, לא מעצר, לא רדיפה, לא רישום פלילי. השוואת מעמד צרכני הקנאביס לאלו שלא חוגרים חגורת בטיחות תהיה התקדמות מטאורית".
 2. רישום פלילי בגלל שימוש עצמי בקנאביס הוא לא מידתי ובבחינת נזק לציבור. "רישום פלילי מהווה שלילת זכויות איומה הגוררת נזק כלכלי עצום שמונע מהם לצאת למדינות שונות בעולם, מונע ומבטל רישיונות עיסוק כגון רופא, מהנדס, עו"ד, רו"ח וכד', ולפיכך מוריד לאפס את האינטרס לרכוש השכלה גבוהה," נכתב בין השאר.
 3. החוק הנוכחי הוא דרקוני ונאכף לרוב נגד אוכלוסיות חלשות ובנוסף מחריג בני נוער וחיילים כך שהם ממשיכים להיות מופללים. "ההפללה לא בוטלה ואליה נוסף הכלי של קנסות," מוסבר במכתב. "שיעור הקנסות הוא דרקוני, עד 2,000 ש"ח ויותר, ונאכף בצורה מפלה דווקא נגד החלשים. האם רישום פלילי עוזר לבני נוער וחיילים בחיים? להפך, הוא מונע מהם לדווח על חברים הנמצאים בצרה או לבקש בעצמם סיוע מחשש להפללה עצמית".

בשלב זה טרם נחשף מי יהיו חברי ועדת הלגליזציה שתעסוק בניסוח מודל הסדרת שוק הקנאביס בישראל. בקמפיין הבחירות הובטח כי תוקם ועדה א-פוליטית, אך לבסוף לדרישת שר המשפטים אבי ניסנקורן (כחול לבן) הוחלט שזו תהיה ועדה ממשלתית.

בועדה ישבו נציגי כמה משרדי ממשלה רלוונטיים, למשל משרדי הבריאות, בט"פ, אוצר, רווחה, קידום קהילתי ועוד, לצד נציגי משטרת ישראל, הרשות למלחמה בסמים ועוד. גם חברי הכנסת רם שפע ושרן השכל, יוזמי הצעות החוק, צפויים להיות חברים בועדה.


ערוץ קנדוק ערוץ פיס נטורלס
ערוץ פיס נטורלס
ערוץ קנדוק

חדשות
Back to top button
שינוי גודל פונט