מגלגל...
x

בג”ץ דחה את העתירה ללגליזציה – צרכני הקנאביס ישארו עבריינים

גם הפעם דוחים השופטים את העתירה מבלי לדון בטענות העותרים, מכיוון ש"אין מקום למירוץ סמכויות בין ביהמ"ש לכנסת" וכן עקב "אי-מיצוי הליכים". מנגד, השופטים התעלמו מטענת המדינה כי הפללת הצרכנים מוגנת לכאורה בסעיף שמירת הדינים ולכן לא ניתן לעתור נגדה. העותרים חויבו בהוצאות משפט בסך 5,000 ש"ח. "אות קלון על ביהמ"ש העליון," מסר עוה"ד

העתירה לביטול הפללת צרכני הקנאביס בישראל (“בג”ץ הלגליזציה”) נדחתה הבוקר (חמישי) בפעם השנייה, מאותן הסיבות בגינן נדחתה עתירה זהה בפעם הראשונה בשנה שעברה. השופטים עמית פוגלמן, יצחק עמית וג’ורג’ קרא אף חייבו הפעם את העותרים בתשלום הוצאות משפט בסך 5,000 ש”ח למדינה.

בפסק הדין שניתן היום השופטים דוחים את טענת העותרים לפיה המציאות הנוכחית בישראל במסגרתה אין ממשלה מתפקדת ואף לא ניתן לדעת מתי תהיה כזו בעתיד, מובילה לכך שיש לקבל את העתירה שכזכור נדחתה בפעם הראשונה בטענה כי “יש לתת הזדמנות לכנסת ולממשלה” וכי “אין מקום למירוץ סמכויות בין בית המשפט למדינה”.

השופטים אימצו למעשה את פסק הדין הקודם שקבע כי יש לתת לכנסת ולממשלה הזדמנות לקדם שינוי חקיקה כזה בעצמן וכן כי אין מקום להתערבות של בית המשפט. “יחסי הכבוד בין הרשויות מחייבים כי בעת הזו תינתן ההזדמנות המתאימה לרשויות השלטון הרלוונטיות – הכנסת והממשלה – לשקול את הסוגיה של הכנסת רפורמות מסוימות בכל הנוגע לשימוש בקנאביס… אין מקום למרוץ סמכויות שבו בית המשפט יקדים את הרשויות האחרות בטיפול בנושא,” קבעו.

עוד הוסיפו השופטים כי לאור העובדה שלאחר פסק הדין הקודם הכנסת והממשלה אישרו הצעת חוק ללגליזציה בקריאה טרומית והוקמה ועדה שדנה בסוגייה במשך 5 חודשים והמליצה לבסוף על לגליזציה מלאה במודל קנדה, אין מקום לבית המשפט להתערב. השופטים הדגישו כי אחת ממסקנות הועדה היתה שאין לבטל את הפללת הצרכנים קודם להסדרה מלאה של השוק.

“נוכח ההתפתחויות המצביעות על עבודת מטה המתבצעת הן בכנסת והן במשרדי הממשלה בכל הנוגע לאיסור על שימוש בקנאביס, כך, בין היתר, בחודשים שחלפו מאז הגשת העתירה פרסמה המדינה דו”ח מקיף בנושא וכן קודמו הצעות חוק, בנסיבות אלה, וכדי לאפשר לרשויות לשקול כראוי את הסוגיה, לא נמצאה עילה לבירור שיפוטי של הטענות מחדש בשלב זה,” קבעו.

יש לציין שהשופטים התעלמו מאחת הטענות המרכזיות שהציגה המדינה לדחיית העתירה לפיה הפללת צרכני הקנאביס מוגנת בסעיף “שמירת הדינים” אשר מגן על חוקים שנחקקו קודם לחוק היסוד בגינו טוענים, ולכן לכאורה לא ניתן לבטלה דרך בג”ץ. כלומר, ניתן להבין שהשופטים משאירים בכל זאת פתח לעתירה עתידית על בסיס הטענה המרכזית לפיה הפללת הצרכנים מהווה פגיעה לא מידתית בזכויות הפרט ומנוגדת לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

טענה שנייה שנתנו השופטים לדחיית העתירה, שלא הופיעה בפסק הדין הקודם, נוגעת ל”אי מיצוי הליכים” מצד העותרים. “העותרים פנו במכתב לגורמים הרלוונטיים ביום 22.12.2020 ,יום לפני פיזור הכנסת, במכתב מטעמם בו דרשו כי המשיבות תפעלנה בתוך שבועיים להסדרה כוללת של שוק הקנאביס, וזאת חרף ההתפתחויות המשמעותיות אשר חלו בתקופה שמאז מתן פסק הדין בעתירה הקודמת וחרף המלצת הצוות לפיה אין מקום לבטל את האיסור על השימוש בקנאביס אלא לאחר ביצוע מלוא ההכנות הנדרשות,” כתבו. “בנסיבות אלה, לא ניתנה למשיבות שהות לבחינת הטענות ולמתן מענה ראוי”.

לבסוף כאמור דחו השופטים את העתירה ובניגוד לפעם הקודמת הפעם אף קבעו כי העותרים ישלמו הוצאות משפט בסך 2,500 ש”ח למדינה ו-2,500 ש”ח לכנסת.

כזכור, העתירה הראשונה הוגשה בחודש מרס 2019 ורק בחלוף כ-15 חודשים, בחודש יוני 2020, דחה בית המשפט את העתירה, בין השאר בטענה כי היא הוגשה ערב הבחירות לכנסת ה-21. “נקבע כי הנסיבות, שעיקרן היבחרן של רשות מחוקקת ומבצעת לאחר למעלה משנה בה התקיימו שלוש מערכות בחירות, כאשר ישנן יוזמות שונות הנוגעות לסוגיה על הפרק וכאשר מדובר בנושא מורכב הטעון רגולציה, מצדיקות את דחיית העתירה,” כתבו.

לטענת השופטים כעת “מאז מתן פסק הדין בעתירה הקודמת, חלו התפתחויות משמעותיות בנושא, כפי שנכתב בעתירה ובתגובת המדינה. ביום 21.6.2020 החליטה ועדת השרים לענייני חקיקה לתמוך בקריאה טרומית בשתי הצעות חוק שתכליתן להסדיר את תחום השימוש בקנאביס בישראל. בחודש יולי 2020 הקימה הממשלה צוות בין-משרדי לבחינת המדיניות בנוגע לאיסור צריכת סם הקנאביס, בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה. ביום 12.11.2020 הגיש הצוות את מסקנותיו, לפיהן יש מקום לשינוי מדיניות ולהחלת לגליזציה הכוללת אסדרה נכונה של שוק הקנאביס. כן הומלץ כי ההסדר החקיקתי אשר יבטל את האיסור על שימוש בקנאביס לא ייכנס לתוקף אלא לאחר ביצוע מלוא ההכנות הנדרשות על ידי משרדי הממשלה הנוגעים לדבר. במקביל, החל משרד המשפטים בעבודת מטה נוספת – בשיתוף משרדי ממשלה נוספים – לצורך עיגון המלצות הצוות”.

יש לציין שבניגוד לבית המשפט הישראלי בכ-9 מדינות לפחות ביטלו בתי משפט עליון את הפללת צרכני הקנאביס לאחר שקבעו כי היא פוגעת בכבוד האדם וחירותו. בחלק מהמדינות אף בוטלה הענישה כליל.

עו”ד חץ-דוד עוזר המייצג בעתירה מסר בתגובה כי “שופטי בית המשפט העליון שוב דוחים את בג”ץ הקנאביס בהיתלות על טענות טכניות שגויות, שאפילו לא נטענו על ידי נציגי המדינה והכנסת. השופטים מסרבים לדון בטענות המהותיות לפיהן הפללת צרכני הקנאביס היא מעשה לא חוקתי. מדובר בפסק דין מביש המתווסף לסדרה של פסקי דין בהם בתי המשפט בישראל מוכיחים שהם מוטים מוסדית כנגד צרכני הקנאביס ופסקי דין אלו הם לא פחות מאשר אות קלון על בית המשפט העליון הישראלי”.

המשך קריאה
Back to top button
Close

אופס!

אנא בטלו את חוסם הפרסומות כדי לצפות בתוכן באתר